Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Ilmoitusvelvollisia kuntayhtymässä ovat
* Yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
* Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet
* Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
* Yhtymähallituksen esittelijä
* Kuntayhtymän johtaja

Sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia, eikä pelkästään oman asunnon omistusta.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet

* Toimitusjohtaja
* Varatoimitusjohtaja
* Hallituksen jäsenyys
* Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenyys
* Hallintoneuvoston jäsenyys

Merkittävän varallisuuden tai muun mahdollisen sidonnaisuuden muodostavat

* Merkittävät kiinteistöjen osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
* Merkittävät asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
* Kiinteistön omistus, mikäli kiinteistö sijaitsee omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu.
* Tapauskohtaisesti maan ja metsän omistus omassa kunnassa.
* Tapauskohtaisesti kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistus.
* Tapauskohtaisesti muiden osakkeiden omistus.
* Tapauskohtaisesti ammattiin liittyvät osakkuudet ja omistukset.
* Tapauskohtaisesti merkittävä velka. Erityisesti, jos velka liittyy elinkeinotoimintaan.
* Tapauskohtaisesti kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esimerkiksi takaus tai vakuus.
* Tapauskohtaisesti henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Kolpeneen sidonnaisuusrekisteri