tule meille töihin

Haluatko auttaa ihmisiä elämään ihan parasta omaa elämää?

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa työskentelee vuosittain noin 300 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri alojen asiantuntijaa. Palvelujen piirissä on päivittäin noin 160 asiakasta.

Avoimet työpaikkamme löydät myös mm. TE-keskuksen sivuilta sekä Duunitorilta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana 19.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan

Ruokapalvelutyöntekijän toimi toistaiseksi

Hakulomake

Kolpeneen palvelukeskuksen ruokasalissa Rovaniemellä. Ruokasalissa on päivittäin noin 60-120 kävijää. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu erilaisten kokousten ja koulutusten tarjoilun järjestelyt.

Ruokapalvelutyöntekijän tehtäviin kuuluu jakelukeittiön tehtävistä ja puhtaanapidosta, tilauksista ja omavalvonnasta huolehtiminen. Ruokasalissa työskentelee ruoka-palvelutyöntekijän lisäksi osa-aikainen työntekijä astiahuollon tehtävissä.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Ruokapalvelutyöntekijältä odotetaan innostunutta, omatoimista ja vastuullista tapaa työskennellä.

Pätevyysvaatimuksena

  • Ruokapalvelutyöntekijän toimeen on soveltuva ammatillinen perustutkinto

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Tehtävässä on yleistyöaika. Hakijan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä rikosrekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Tiedustelut

Palvelupäällikkö Minna Halme minna.halme@kolpene.fi puh. 040 737 6352.

Toimeen haetaan sähköisesti. Hakemukset to 8.10.2020 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 16.9.2020

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Asumisen palveluiden vastuualueella 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan

Toiminnan ohjaajan toimet (2)

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena

Toiminnan ohjaajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteinen tutkinto

Toiminnan ohjaajan toimessa arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valittujen on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtäviin sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Tanja Hartikainen, tanja.hartikainen@kolpene.fi  puh. 040 196 1638,  palveluesimies Jukka Siltala, jukka.siltala@kolpene.fi  puh.040 180 1088 sekä asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi,  puh. 040 661 4068.

Toimiin haetaan sähköisesti ma 28.9.2020 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

 

Rovaniemi 9.9.2020

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Asumisen palveluiden vastuualueella 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan

Asumisen ohjaajan toimi (määräaikainen 31.12.2020 saakka)

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena

asumisen ohjaajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Asumisen ohjaajan toimessa arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävässä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtävään sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Tanja Hartikainen, tanja.hartikainen@kolpene.fi  puh. 040 196 1638,  palveluesimies Jukka Siltala, jukka.siltala@kolpene.fi  puh.040 180 1088 sekä asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi,  puh. 040 661 4068.

Toimeen haetaan sähköisesti ma 28.92020 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemi 9.9.2020

Vastuualueen esimies


Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hakee

Puhevammaisten tulkki / kuntoutusohjaajan sijaisuus

Hakulomake

Haemme puhevammaisten tulkki/kuntoutusohjaajan sijaista vuoden 2020 loppuun. Työtehtävä voi osittain jatkua pidempään. Toimipisteemme ovat Rovaniemellä, Kemissä, Kittilässä, Sodankylässä ja Kemijärvellä. Työntekijä voi valita toimipisteensä. Työalueena ovat Lapin kunnat.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä toimii Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden tuottajana ja siksi  hakijalla tulee ensisijassa olla joko puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto (eat) tai alan amk-tutkinto.

Etsimme henkilöä, jolla on osaamista puhevammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamiseen ja kommunikaatioon. Kuntoutusohjauksellisiin työtehtäviin kuuluu mm. kommunikaatio-ohjaus, kommunikaatiovälineen työstäminen, asiakkaan lähiympäristön konsultointi, ohjaus ja valmennus. Työ on pitkälti asiakkaiden kotikuntiin jalkautuvaa itsenäistä työtä, joten oman auton käyttömahdollisuus ja ajokortti ovat välttämättömät.

Odotamme omatoimisuutta, yhteistyötaitoja, joustavuutta ja valmiuksia toimia erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa ja arvostamme digi- ja etäohjausosaamista.

Tarjoamme tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Tueksesi saat moniammatillisen työyhteisön. Tarjoamme myös tehtävässä vaadittavaa perehdytystä ja koulutusta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian.

Tiedustelut: kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluiden esimies Maila Haltia puh. 040 7071561 ja maila.haltia@kolpene.fi. Hakemukset tulee toimittaa 23.9.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen yllä olevan hakulomakkeen kautta.

http://www.kolpene.fi/kuntoutusohjaus_ja_kommunikaatiopalvelut

Rovaniemi 8.9.2020

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Puheterapeutin vakituinen toimi

Hakulomake

Haemme moniammatilliseen työryhmäämme toista puheterapeuttia. Tarjoamme sinulle tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja perehdytystä tehtävään sekä moniammatillisen työryhmän tuen. Sinulta odotamme intoa, itsenäistä tutkivaa työotetta ja valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Puheterapeutin toimenkuvaan sisältyy autismin kirjon piiriin kuuluvien, monivammaisten sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten asiakkaiden tutkimukset ja puheterapiatarpeen arviointi osana moniammatillista työryhmätyöskentelyä.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin tutkinto. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon. Toimen toivoisimme voivan täyttää mahdollisimman pian.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä muiden kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimessa on koeaika.

Kysy rohkeasti lisää: puheterapeutti Johanna Poikajärvi 0405449642 tai kustannuspaikan esimies Else Ylianttila 0401762851 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kolpene.fi

Hakemukset pyydetään toimittamaan 15.9.2020 klo15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 31.8.2020

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana jatkettuna hakuna

Kotiavustajan toimi toistaiseksi

Hakulomake

Asumisen palveluiden vastuualueella Sodankylässä Aisakellossa 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan

Pätevyysvaatimuksena

  • kotiavustajan toimeen on soveltuva koulutus tai kokemusta alalta.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Hakijan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä rikosrekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Tointa aiemmin hakeneet huomioidaan jatketussa haussa.

Tiedustelut:

Palveluesimies Jukka Siltala jukka.siltala@kolpene.fi puh. 040 180 1088, palveluesimies Paula Pispa paula.pispa@kolpene.fi puh. 040 637 1791 sekä Asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi, puh. 040 661 4068.

Hakemukset pe 25.9.2020 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 28.8.2020

Vastuualueen esimies

Meillä työntekijöistä pidetään huolta

Tarjoamme mielenkiintoisen työympäristön ja mielekkään palvelutyön, hyvän perehdytyksen, moniammatillisen työyhteisön tuen, mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja avoimeen verkostoitumiseen. Tarjoamme henkilökunnallemme lisäksi monipuoliset liikunta- ja henkilöstöpalvelut.

  • Toiminta-alueemme käsittää koko Lapin maakunnan. Päätoimipiste on Rovaniemellä.  
  • Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on koko ajan avoinna eripituisia sijaisuuksia.  

Mahdollisuuksia sijaisuuksista kiinnostuneille

Tarjolla on tehtäviä asumisen ohjaajille, sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Arvostamme työkokemusta sekä intoa työskennellä kehitysvamma-alalla ja neuropsykiatristen henkilöiden parissa. Lyhytaikaisia sijaisuuksia (1 pv -1 kk) on tarjolla asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Sijaisuuksien tekeminen tarjoaa sinulle mahdollisuuksia tutustua laaja-alaisesti toimintaamme.

Muita avoinna olevia toimia ja virkoja emme vastaanota tämän kautta eikä niitä oteta huomioon. Otamme tarvittaessa yhteyttä sopivaan hakijaan ja kutsumme haastatteluun ennen ensimmäistä sijaisuutta.

Täytä hakulomake

  • Lisätietoja: palveluesimies Nina Joutsen, p. 040 168 7304, etunimi.sukunimi@kolpene.fi
  • Sodankylä: palveluesimies Paula Pispa, puh. 040 637 1791, etunimi.sukunimi@kolpene.fi

Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista päiväaikaisessa toiminnassa Myllärin Pajalla tai perusopetuksessa Myllärin koululla, ota yhteyttä: palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi, p. 040 194 9346 tai rehtori Maarit Lasanen, p. 040 729 8831 (etunimi.sukunimi@kolpene.fi).