tule meille töihin

Haluatko auttaa ihmisiä elämään ihan parasta omaa elämää?

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa työskentelee vuosittain noin 300 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri alojen asiantuntijaa. Palvelujen piirissä on päivittäin noin 160 asiakasta.

Avoimet työpaikkamme löydät myös mm. TE-keskuksen sivuilta sekä Duunitorilta.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hoitaa Lapin kuntien muodostamalle erityishuoltopiirille kuuluvia lakisääteisiä erityishuollon tehtäviä.  Valmistuvan uuden valmentavan ja kuntouttavan asumisyksikön myötä

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana Opetuksen ja toiminnan vastuualueella 2.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Toiminnan ohjaajan toimi toistaiseksi Myllärin Pajan päiväaikaiseen toimintaan monitarpeisten asiakkaiden ryhmässä

Hakulomake

Päivätoiminnan ohjaajan (5) tointa toistaiseksi Myllärin Pajan päiväaikaiseen toimintaan

Hakulomake

Toiminnan ohjaaja ja päivätoiminnan ohjaajat työskentelevät Myllärin Pajalla päiväaikaisessa toiminnassa kehitysvammaisten, autismin kirjon, asperger ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden parissa. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomentelmien hallinta sekä neuropsykiatrinen koulutus katsotaan eduksi.

Pätevyysvaatimuksena toiminnan ohjaajan tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto/korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä tarvittava erityisosaaminen.

Pätevyysvaatimuksena päivätoiminnan ohjaajan tehtävään on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto. Iltapäivisin ja koulun loma-aikoina erityisavustajat työskentelevät lisäksi koululaisten ja/tai opiskelijoiden aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöinä.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Hakijan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä vaadittava rokotustodistus. Toimissa on koeaika.

Tiedustelut sähköpostilla palveluesimies ville.kari@kolpene.fi.

 

Hakemukset tulee toimittaa 18.5.2021 klo 15.00 mennessä www.kolpene.fi/rekry.

Tämä ilmoitus julkaistaan viikkotiedotteessa, intrassa ja ky:n virallisella ilmoitustaululla sekä mol:n sivuilla.

Rovaniemellä 29.4.2021

Merja Mustonen-Juopperi

Opetuksen ja toiminnan vastuualueen esimies

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hoitaa Lapin kuntien muodostamalle erityishuoltopiirille kuuluvia lakisääteisiä erityishuollon tehtäviä. Myllärin koulu on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ylläpitämä erityiskoulu, joka kuuluu valtakunnalliseen Elmeri-kouluverkostoon ja VIP-verkostoon. Myllärin koulu tarjoaa esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille, joilla on kehitysvamma, autismikirjon häiriö ja/tai neuropsykiatrisia häiriöitä. Koulussa on viisi luokkaa sekä kuntoutusluokka.

Erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2021

Hakulomake

Haemme erityisluokanopettajaa pienryhmään, jossa oppilaat ovat erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Opetus tapahtuu toiminta-alueittain. Keskeiset toiminta-alueet ovat: päivittäiset, sosiaaliset, motoriset ja kognitiiviset taidot sekä kieli ja kommunikaatio. Opetuksen ydinajatuksena on kiireettömyys ja jokaisen oppilaan yksilöllisten tarpeiden huomiointi. Erityisluokanopettajan työtehtäviin kuuluvat opetuksen suunnittelu ja toteutus sekä pedagogisten asiakirjojen laadinta. Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä huoltajien sekä moniammatillisen verkoston kanssa.

Edellytämme hakijalta

  • Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  • Toimintaa moniammatillisessa työyhteisössä
  • Joustavuutta koulun arjen tilanteissa
  • Laaja-alaista ja monipuolista osaamista oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liittyen
  • AAC-menetelmien hallintaa

 

Kielitaitoa koskevat vaatimukset:

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla. Suomi – Suullinen & Kirjallinen: Erinomainen. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikostaustaote.

Tehtävissä käytetään koeaikaa. Tehtävät täytetään 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Koulun rehtori Maarit Lasanen vastaa tiedusteluihin puhelimitse 040 729 8831 tai sähköpostitse maarit.lasanen@kolpene.fi. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry 23.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Tämä ilmoitus julkaistaan viikkotiedotteessa, intrassa ja ky:n www.kolpene.fi-sivuilla ja Te-toimiston sivuilla.

 

Rovaniemellä 29.4.2021

Merja Mustonen-Juopperi

opetuksen ja toiminnan vastuualueen esimies

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hoitaa Lapin kuntien muodostamalle erityishuoltopiirille kuuluvia lakisääteisiä erityishuollon tehtäviä.

Opetuksen ja toiminnan vastuualueella on haettavana 2.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Koulunkäynninohjaajan (3) toistaiseksi voimassa olevaa tointa Myllärin koulussa

Hakulomake

Koulunkäynninohjaaja työskentelee Myllärin koulussa lasten ja nuorten kanssa, joilla on kehitysvamma, autismikirjon häiriö ja/tai neuropsykiatrisia häiriöitä. Tehtävässä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen hallinta sekä neuropsykiatrinen koulutus katsotaan eduksi.

Pätevyysvaatimuksena koulunkäynninohjaajan tehtävään on terveydenhuollon ammattitutkinto, koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto. Iltapäivisin ja koulun loma-aikoina koulunkäynninohjaajat työskentelevät koululaisten ja/tai opiskelijoiden aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöinä.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tehtävä täytetään 2.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Koulun rehtori Maarit Lasanen vastaa tiedusteluihin puhelimitse 040 729 8831 tai sähköpostitse maarit.lasanen@kolpene.fi. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry 18.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Tämä ilmoitus julkaistaan TE-sivuilla, viikkotiedotteessa, intrassa ja ky:n www-sivuilla.

Rovaniemellä 29.4.2021

Merja Mustonen-Juopperi

Opetuksen ja toiminnan vastuualueen esimies

Kiinnostaisiko sinua kuulua Kolpeneen palvelukeskuksen osaavaan varahenkilöstöön?

Asumisen ohjaajan (2) määräaikaista tehtävää varahenkilöstössä 24.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan – jatkettu haku

Asumisen ohjaajan (2) ma tehtävä 6-7 kk

Hakulomake

Asumisen ohjaaja toimii varahenkilönä ja tarjoaa ammattitaitoista apua akuutteihin sijaistarpeisiin työyksiköissä. Arvostamme kykyä sopeutua vaihtuviin tilanteisiin ja työyhteisöihin, joustavaa asennetta, positiivista otetta työhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote.

Tiedustelut palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@kolpene.fi

Hakemukset 14.5.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 20.4.2021

Minna Halme

vastuualueen esimies

Meillä työntekijöistä pidetään huolta

Tarjoamme mielenkiintoisen työympäristön ja mielekkään palvelutyön, hyvän perehdytyksen, moniammatillisen työyhteisön tuen, mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja avoimeen verkostoitumiseen. Tarjoamme henkilökunnallemme lisäksi monipuoliset liikunta- ja henkilöstöpalvelut.

  • Toiminta-alueemme käsittää koko Lapin maakunnan. Päätoimipiste on Rovaniemellä.  
  • Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on koko ajan avoinna eripituisia sijaisuuksia.  

Mahdollisuuksia sijaisuuksista kiinnostuneille

Tarjolla on tehtäviä asumisen ohjaajille, sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Arvostamme työkokemusta sekä intoa työskennellä kehitysvamma-alalla ja neuropsykiatristen henkilöiden parissa. Lyhytaikaisia sijaisuuksia (1 pv -1 kk) on tarjolla asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Sijaisuuksien tekeminen tarjoaa sinulle mahdollisuuksia tutustua laaja-alaisesti toimintaamme.

Muita avoinna olevia toimia ja virkoja emme vastaanota tämän kautta eikä niitä oteta huomioon. Otamme tarvittaessa yhteyttä sopivaan hakijaan ja kutsumme haastatteluun ennen ensimmäistä sijaisuutta.

Täytä hakulomake

  • Lisätietoja: palveluesimies Nina Joutsen, p. 040 168 7304, etunimi.sukunimi@kolpene.fi
  • Sodankylä: palveluesimies Paula Pispa, puh. 040 637 1791, etunimi.sukunimi@kolpene.fi

Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista päiväaikaisessa toiminnassa Myllärin Pajalla tai perusopetuksessa Myllärin koululla, ota yhteyttä: palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi, p. 040 194 9346 tai rehtori Maarit Lasanen, p. 040 729 8831 (etunimi.sukunimi@kolpene.fi).