tule meille töihin

Haluatko auttaa ihmisiä elämään ihan parasta omaa elämää?

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa työskentelee vuosittain noin 300 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri alojen asiantuntijaa. Palvelujen piirissä on päivittäin noin 160 asiakasta.

Avoimet työpaikkamme löydät myös mm. TE-keskuksen sivuilta sekä Duunitorilta.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hoitaa Lapin kuntien muodostamalle erityishuoltopiirille kuuluvia lakisääteisiä erityishuollon tehtäviä. Toiminnan hoitamista ja kehittämistä varten

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikössä Luodossa 22.11.2021 tai sopimuksen mukaan

Toiminnan ohjaajan toimet (2)

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena

  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteinen tutkinto

 

Arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Toimissa edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Toimen palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sote-sopimuksen sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Toiminnan ohjaajiksi valittujen on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä uuden tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset. Tehtäviin sovelletaan 4-6 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Sari Bujupi, sari.bujupi@kolpene.fi, puh. 040 482 8450

Palvelupäällikkö Minna Halme, minna.halme@kolpene.fi, puh. 040 737 6352

Toimiin haetaan sähköisesti to 18.11.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry.

Huomioithan, että käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana ja täytämme paikat heti sopivan henkilön löydyttyä.

 

Rovaniemi 26.10.2021

Vastuualueen esimies

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hoitaa Lapin kuntien muodostamalle erityishuoltopiirille kuuluvia lakisääteisiä erityishuollon tehtäviä. Toiminnan hoitamista ja kehittämistä varten

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

15.11.2021 tai sopimuksen mukaan

Asumisen ohjaajan toimen sijaisuus kuntoutuskeskus Vuomassa 15.11.2021- 31.5.2022

Hakulomake

Asumiseen ohjaajan toimen sijaisuus (yöhoito) kuntoutuskeskus Vuomassa 15.11.2021-31.8.2022

Hakulomake

Asumisen ohjaajan toimen sijaisuus pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikössä Luodossa 15.11.2021-17.9.2022

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena

  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sote-sopimuksen sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valittujen on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan ja esitettävä uuden tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset. Tehtäviin sovelletaan 3-4 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat

Kuntoutuskeskus Vuoma

Palveluesimies Eija Peteri, eija.peteri@kolpene.fi, puh 040 653 6242

Palvelupäällikkö Minna Halme, minna.halme@kolpene.fi, puh. 040 737 6352

Luoto

Palveluesimies Sari Bujupi, sari.bujupi@kolpene.fi, puh. 0404828450

Vastuualueen esimies Minna Halme, minna.halme@kolpene.fi, puh. 040 737 6352

Toimiin haetaan sähköisesti to 18.11.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry.

Huomioithan, että käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana ja täytämme paikat heti sopivan henkilön löydyttyä.

 

Rovaniemi 26.10.2021

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Asumisen palveluiden vastuualueella 8.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Sairaanhoitajan toimi

Hakulomake

Kelpoisuusvaatimus

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Sairaanhoitajan toimessa arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävässä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE sopimuksen sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtävään sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja teemme nopealla aikataululla päätöksiä jo hakuajan sisällä.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Maarit Tallqvist puh. 040 670 1571 maarit.tallqvist@kolpene.fi sekä asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi,  puh. 040 661 4068

Toimeen haetaan sähköisesti ti 2.11.2021 klo 15 mennessä. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry.

Rovaniemi 12.10.2021

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Asumisen palveluiden vastuualueella 8.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Asumisen ohjaajan toimi (2) toistaiseksi

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena

  • asumisen ohjaajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Asumisen ohjaajan toimessa arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE sopimuksen sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valittujen on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtäviin sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Maarit Tallqvist maarit.tallqvist@kolpene.fi puh.  040 670 1571, palveluesimies Jukka Siltala, jukka.siltala@kolpene.fi  puh. 040 180 1088, asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi, puh. 040 661 4068.

Toimiin haetaan sähköisesti ti 2.11.2021 klo 15 mennessä. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry.

Rovaniemi 12.10.2021

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on uudelleen haettavana

Puheterapeutin vakituinen toimi

Hakulomake

Täydennämme moniammatillista työryhmäämme ja haemme siihen toista puheterapeuttia. Tarjoamme sinulle tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja perehdytystä tehtävään sekä moniammatillisen työryhmän tuen. Sinulta odotamme intoa, itsenäistä tutkivaa työotetta ja valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Puheterapeutin toimenkuvaan sisältyy autismin kirjon piiriin kuuluvien, monivammaisten sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten asiakkaiden tutkimukset ja puheterapiatarpeen arviointi osana moniammatillista työryhmätyöskentelyä.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin tutkinto. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon. Toimen toivoisimme voivan täyttää mahdollisimman pian.

Tehtäväkohtaisena palkkana on 3750 €, muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä muiden kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Osa-aikaisuus tai lyhennetty työaika järjestyy tarvittaessa. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja kuntoutuspäällikkö Eija Halonen 040 737 6354 ja puheterapeutti Eveliina Enbuske 040 544 9642 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kolpene.fi.  Toivomme saavamme hakemuksesi osoitteeseen www.kolpene.fi/rekry. Haastattelemme hakijoita hakemusten saapuessa ja valinta tehdään sopivan henkilön löytyessä.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Toimintaterapeutin toimi ja sijaisuus

Hakulomake

Täydennämme moniammatillista työryhmäämme ja haemme vakituiseen toimeen toimintaterapeuttia. Meillä on myös mahdollisuus toimintaterapeutin sijaisuuteen vuoden loppuun.

Tarjoamme sinulle tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Työsi tukena on ammattitaitoinen ja moniammatillinen työryhmä. Lisäksi tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja monipuolista koulutusta tehtävään kuten nepsyvalmennus- sekä aistikoulutusta. Sinulla on käytössäsi toimintaterapeutin arviointivälineenä mm. M-FUN, Beery VMI sekä SPM. Työympäristö tarjoaa sinulle vapautta suunnitella omaa työtäsi liukuvalla työajalla ja etätyömahdollisuudella. Toimipaikkasi sijaitsee Rovaniemellä, jossa on upeat luonto- ja liikuntamahdollisuudet.

Sinulta odotamme avointa mieltä, itsenäistä tutkivaa työotetta ja valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Toimenkuvaasi sisältyy autismin kirjon piiriin kuuluvien, monivammaisten sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten asiakkaiden tutkimukset ja terapiatarpeen arviointi osana moniammatillista työryhmätyöskentelyä ja sen tuella.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun toimintaterapeutin pätevyys. Myös opintojensa loppuvaiheessa olevat otetaan huomioon. Tehtäväkohtaisena palkkana on 2655,66e ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Toimeen valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Kysy rohkeasti lisää, kuntoutussuunnittelija/toimintaterapeutti Marika Kulppi-Nurminen 040 824 7462 tai kuntoutuspäällikkö Eija Halonen 040 737 6354  tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kolpene.fi.  Toivomme saavamme hakemuksesi osoitteeseen www.kolpene.fi/rekry. Haastattelemme hakijoita hakemusten saapuessa ja valinta tehdään sopivan henkilön löytyessä.

Meillä työntekijöistä pidetään huolta

Tarjoamme mielenkiintoisen työympäristön ja mielekkään palvelutyön, hyvän perehdytyksen, moniammatillisen työyhteisön tuen, mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja avoimeen verkostoitumiseen. Tarjoamme henkilökunnallemme lisäksi monipuoliset liikunta- ja henkilöstöpalvelut.

  • Toiminta-alueemme käsittää koko Lapin maakunnan. Päätoimipiste on Rovaniemellä.  
  • Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on koko ajan avoinna eripituisia sijaisuuksia.  

Mahdollisuuksia sijaisuuksista kiinnostuneille

Tarjolla on tehtäviä asumisen ohjaajille, sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Arvostamme työkokemusta sekä intoa työskennellä kehitysvamma-alalla ja neuropsykiatristen henkilöiden parissa. Lyhytaikaisia sijaisuuksia (1 pv -1 kk) on tarjolla asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Sijaisuuksien tekeminen tarjoaa sinulle mahdollisuuksia tutustua laaja-alaisesti toimintaamme.

Muita avoinna olevia toimia ja virkoja emme vastaanota tämän kautta eikä niitä oteta huomioon. Otamme tarvittaessa yhteyttä sopivaan hakijaan ja kutsumme haastatteluun ennen ensimmäistä sijaisuutta.

Täytä hakulomake

  • Lisätietoja: palveluesimies Nina Joutsen, p. 040 168 7304, etunimi.sukunimi@kolpene.fi
  • Sodankylä: palveluesimies Mia Huttunen, puh. 040 637 1791, etunimi.sukunimi@kolpene.fi

Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista päiväaikaisessa toiminnassa Myllärin Pajalla tai perusopetuksessa Myllärin koululla, ota yhteyttä: palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi, p. 040 194 9346 tai rehtori Maarit Lasanen, p. 040 729 8831 (etunimi.sukunimi@kolpene.fi).