tule meille töihin

Haluatko auttaa ihmisiä elämään ihan parasta omaa elämää?

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa työskentelee vuosittain noin 300 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri alojen asiantuntijaa. Palvelujen piirissä on päivittäin noin 160 asiakasta.

Avoimet työpaikkamme löydät myös mm. TE-keskuksen sivuilta sekä Duunitorilta.

Kiinnostaisiko sinua kuulua Kolpeneen palvelukeskuksen osaavaan varahenkilöstöön?

Asumisen ohjaajan (2) määräaikaista tehtävää varahenkilöstössä 29.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Asumisen ohjaajan ma tehtävä 2-3 kk

Asumisen ohjaajan ma tehtävä 9 kk

Hakulomake

Asumisen ohjaaja toimii varahenkilönä ja tarjoaa ammattitaitoista apua akuutteihin sijaistarpeisiin työyksiköissä. Arvostamme kykyä sopeutua vaihtuviin tilanteisiin ja työyhteisöihin, joustavaa asennetta, positiivista otetta työhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote.

Tiedustelut palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@kolpene.fi

Hakemukset www.kolpene.fi/rekry 12.3.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta. Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Opetuksen ja toiminnan vastuualueella on haettavana

Päivätoiminnan ohjaajan määräaikainen toimi 1.3.2021-31.12.2021 Myllärin Pajalla

Päivätoiminnan ohjaaja työskentelee yleistyöajassa Myllärin Pajalla päiväaikaisessa toiminnassa kehitysvammaisten, autististen, asperger ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden parissa. Tehtävässä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen hallinta sekä neuropsykiatrinen koulutus katsotaan eduksi.

Pätevyysvaatimuksen päivätoiminnan ohjaajan toimeen on terveydenhuollon ammattitutkinto, koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto. Iltapäivisin ja koulun loma-aikoina päivätoiminnan ohjaajat työskentelevät koululaisten ja/tai opiskelijoiden aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöinä. Aamuisin päivätoiminnan ohjaajat voivat työskennellä aamuapuna asumisen palveluissa.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti.

Tiedusteluihin vastaa Myllärin Pajan toimien osalta palveluesimies Ville Kari, ville.kari@kolpene.fi, puh. 040 741 1519.

Hakemukset ville.kari@kolpene.fi 26.2.2021 klo 15.00 mennessä. Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Tämä ilmoitus julkaistaan viikkotiedotteessa, intrassa ja www.kolpene.fi-sivuilla sekä Te-toimiston sivuilla.

Opetuksen ja toiminnan vastuualueella on haettavana heti tai mahdollisimman pian

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä 1.3.2021-31.12.2021 Myllärin koulussa

Koulunkäynninohjaajat työskentelevät Myllärin koulussa lasten ja nuorten kanssa, joilla on kehitysvamma, autismikirjon häiriö ja/tai neuropsykiatrisia häiriöitä. Tehtävässä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen hallinta sekä neuropsykiatrinen koulutus katsotaan eduksi.

Pätevyysvaatimuksena koulunkäynninohjaajan tehtävään on terveydenhuollon ammattitutkinto, koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto. Iltapäivisin ja koulun loma-aikoina koulunkäynninohjaajat työskentelevät koululaisten ja/tai opiskelijoiden aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöinä.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tehtävät täytetään mahdollisimman pian.

Koulun rehtori Maarit Lasanen vastaa tiedusteluihin puhelimitse 040 729 8831 tai sähköpostitse maarit.lasanen@kolpene.fi. Hakemukset 26.2.2021 klo 15.00 mennessä maarit.lasanen@kolpene.fi, haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Tämä ilmoitus julkaistaan mol.fi-sivuilla, Duunitorilla, viikkotiedotteessa, www.kolpene.fi-sivuilla.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Asumisen palveluiden vastuualueella 22.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Toiminnan ohjaajan toimi

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena

Toiminnan ohjaajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteinen tutkinto.

Toiminnan ohjaajan toimessa arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtävään sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Maarit Tallqvist maarit.tallqvist@kolpene.fi puh. 040 670 1571, palveluesimies Jukka Siltala, jukka.siltala@kolpene.fi  puh.040 180 1088 sekä asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi,  puh. 040 661 4068.

Toimeen haetaan sähköisesti ma 11.3.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Asumisen palveluiden vastuualueella alkaen tai sopimuksen mukaan

Asumisen ohjaajan määräaikainen toimi ajalle 15.3.-31.5.2021

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena asumisen ohjaajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Asumisen ohjaajan toimessa arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävässä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtävään sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Eija Perttula eija.perttula@kolpene.fi puh. 040 196 1638 ja palveluesimies Jukka Siltala, jukka.siltala@kolpene.fi  puh. 040 180 1088, asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi, puh. 040 661 4068.

Toimeen haetaan sähköisesti 8.3.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Asumisen palveluiden vastuualueella 22.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Sairaanhoitajan toimi

Hakulomake

Kelpoisuusvaatimus

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Sairaanhoitaja toimii moniammatillisessa työryhmässä terveydenhuollon asiantuntijana. Haemme henkilöä, jolla on sekä kehitysvamma-alan ja mahdollisesti autismiin liittyvää osaamista sekä kokemusta neuropsykiatrisen asiakkaan parissa työskentelystä. Toimessa on jaksotyöaika. Toimessa edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtävään sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Maarit Tallqvist maarit.tallqvist@kolpene.fi puh. 040 670 1571, palveluesimies Jukka Siltala, jukka.siltala@kolpene.fi  puh.040 180 1088 sekä asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi,  puh. 040 661 4068.

Toimeen haetaan sähköisesti ma 11.3.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on uudelleen haettavana

Puheterapeutin vakituinen toimi

Hakulomake

Haemme moniammatilliseen työryhmäämme toista puheterapeuttia. Tarjoamme sinulle tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja perehdytystä tehtävään sekä moniammatillisen työryhmän tuen. Sinulta odotamme intoa, itsenäistä tutkivaa työotetta ja valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Puheterapeutin toimenkuvaan sisältyy autismin kirjon piiriin kuuluvien, monivammaisten sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten asiakkaiden tutkimukset ja puheterapiatarpeen arviointi osana moniammatillista työryhmätyöskentelyä.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin tutkinto. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon. Toimen toivoisimme voivan täyttää mahdollisimman pian.

Tehtäväkohtainen palkka on 3629,24€ (1.1.2020). Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä muiden kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Osa-aikaisuus tai lyhennetty työaika järjestyy tarvittaessa. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja kustannuspaikan esimies Else Ylianttila 0401762851 tai kuntoutuspäällikkö Eija Halonen 040 7376354 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kolpene.fi

Hakemukset pyydetään toimittamaan 1.3.2021 klo15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä toimii lakisääteisenä erityishuoltopiirinä, johon kuuluvat kaikki Lapin kunnat. Se vastaa vaativimmista tutkimus-, kuntoutus-, hoito- ja asumispalveluista kehitysvammaisille, monivammaisille ja autistisille henkilöille. www.kolpene.fi

Etsimme osa-aikaista apulaisylilääkäriä

Hakulomake

Tarjoamme vaihtelevan työympäristön, hyvän perehdytyksen, moniammatillisen työyhteisön tuen ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamista ja työnkuvaa. Tuki- ja osaamiskeskuksessa on kaksi lääkärin virkaa. Ylilääkärinä toimii kokenut lastenneurologi. Lisäksi käytössä on säännölliset psykiatrin konsultaatiot sekä ostopalveluna lääkäripalveluja.  Toimipaikkasi sijaitsee Rovaniemellä, joka on kansainvälinen kaupunki upeine luonto- ja liikuntamahdollisuuksineen.

Apulaisylilääkärin tehtäviin sisältyy virka-aikaista moniammatillista vastaanottoa (ei päivystystä), kuntoutustyöryhmätyöskentelyä sekä työryhmiin osallistumista lääketieteellisenä asiantuntijana.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva erikoislääkärin tutkinto, myös erikoistuvat lääkärit otetaan huomioon. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Joustavat työaikajärjestelyt ja kokoaikainen työ ovat mahdollisia. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan. Palkkaus sopimuksen mukaan, muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Hakijan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lasten kanssa työskentelevien (laki 504/2002) rekisteriote. Virkaan valitun on esitettävä Tartuntatautilain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Tiedustelut ylilääkäri Marja Koivusalo, sähköpostitse etunimi.sukunimi@kolpene.fi, kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari 040 1602 410 tai kuntoutuspäällikkö Eija Halonen 040 737 6354

Pyydetään toimittamaan hakemukset 1.3.2021 klo 15 mennessä palkkatoivomuksineen yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Toimintaterapeutin toimi

Hakulomake

Haemme moniammatilliseen työryhmäämme toimintaterapeuttia. Tarjoamme sinulle tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja perehdytystä tehtävään sekä moniammatillisen työryhmän tuen. Toimipaikkasi sijaitsee Rovaniemellä, jossa on upeat luonto- ja liikuntamahdollisuudet.

Sinulta odotamme intoa, itsenäistä tutkivaa työotetta ja valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Toimenkuvaasi sisältyy autismin kirjon piiriin kuuluvien, monivammaisten sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten asiakkaiden tutkimukset ja terapiatarpeen arviointi osana moniammatillista työryhmätyöskentelyä.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun toimintaterapeutin pätevyys. Myös opintojensa loppuvaiheessa olevat otetaan huomioon. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2629.37. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Kysy rohkeasti lisää, kuntoutussuunnittelija/toimintaterapeutti Marika Kulppi-Nurminen 040 824 7462 tai kustannuspaikan esimies Else Ylianttila 040 176 2851, tai etunimi.sukunimi@kolpene.fi.  Toivomme hakemuksesi olevan meillä 1.3.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Opetuksen ja toiminnan vastuualueella on haettavana

Myllärin Pajan päiväaikaiseen toimintaan sopimuksen mukaan

Päivätoiminnan ohjaajan (2) määräaikaista tointa

Päivätoiminnan ohjaaja työskentelee yleistyöajassa Myllärin Pajalla päiväaikaisessa toiminnassa kehitysvammaisten, autististen, asperger ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden parissa. Tehtävässä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen hallinta sekä neuropsykiatrinen koulutus katsotaan eduksi.

Pätevyysvaatimuksen päivätoiminnan ohjaajan toimeen on terveydenhuollon ammattitutkinto, koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto. Iltapäivisin ja koulun loma-aikoina päivätoiminnan ohjaajat työskentelevät koululaisten ja/tai opiskelijoiden aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöinä. Aamuisin päivätoiminnan ohjaajat voivat työskennellä aamuapuna asumisen palveluissa.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Tiedusteluihin vastaa Myllärin Pajan toimien osalta palveluesimies Ville Kari, ville.kari@kolpene.fi, puh. 040 741 1519.

Hakemukset ville.kari@kolpene.fi 28.2.2021 klo 15.00 mennessä. Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Tämä ilmoitus julkaistaan viikkotiedotteessa, intrassa ja www.kolpene.fi-sivuilla sekä Te-toimiston sivuilla.

Rovaniemellä 4.2.2021

Merja Mustonen-Juopperi

opetuksen ja toiminnan vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Kotiavustajan vuosilomansijaisuus Sodankylän asumisen palveluissa

Hakulomake

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen Sodankylän asumisyksikkö Aisakellossa on avoinna asumisen palveluissa kotiavustajan vuosilomansijaisuus 1.6.2021-18.7.2021.

Pätevyysvaatimuksena kotiavustajan toimeen on soveltuva koulutus tai kokemusta alalta.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Tiedustelut:

Palveluesimies Jukka Siltala jukka.siltala@kolpene.fi puh. 040 180 1088, palveluesimies Paula Pispa paula.pispa@kolpene.fi puh. 040 637 1791 sekä Asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi, puh. 040 661 4068.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2021 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 4.1.2021.

 

Vastuualueen esimies

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Asumisen ohjaajan vuosilomansijaisuuksia asumisen palveluissa

Hakulomake

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen asumisen palveluiden vastuualueella on avoinna asumisen ohjaajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kk, touko-elokuun 2021 aikana.

Pätevyysvaatimuksena tehtäviin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Palkkaus ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimies Katja Koivisto puh. 040 661 4068, katja.koivisto@kolpene.fi ja. palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@kolpene.fi.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2021 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 16.12.2020

Katja Koivisto

vastuualueen esimies

Asumisen palveluiden vastuualue

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Sairaanhoitajan vuosilomansijaisuudet asumisen palveluissa

Hakulomake

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen asumisen palveluissa on avoinna sairaanhoitajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kuukautta, touko-elokuu 2021 aikana.

Pätevyysvaatimuksena sairaanhoitajan sijaisuuteen on laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimies Katja Koivisto puh. 040 661 4068, katja.koivisto@kolpene.fi ja palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@kolpene.fi.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2021 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 16.12.2020

Katja Koivisto

vastuualueen esimies

Asumisen palveluiden vastuualue

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Laitoshuoltajan vuosilomansijaisuudet asumisen palveluissa

Hakulomake

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen asumisen palveluiden vastuualueella on avoinna laitoshuoltajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kk, touko-elokuun 2021 aikana.

Pätevyysvaatimuksena tehtäviin on laitoshuoltajan tutkinto tai soveltuva koulutus, tai kokemusta alalta. Palkkaus ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimies Katja Koivisto puh. 040 661 4068, katja.koivisto@kolpene.fi ja palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@kolpene.fi.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2021 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 16.12.2020

Katja Koivisto

vastuualueen esimies

Asumisen palveluiden vastuualue

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Asumisen ohjaajan vuosilomansijaisuuksia Sodankylän asumisen palveluissa

Hakulomake

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen Sodankylän asumisyksikkö Aisakellossa on avoinna asumisen ohjaajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kk, touko-elokuun 2021 aikana.

Pätevyysvaatimuksena tehtäviin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Palkkaus ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimies Katja Koivisto puh. 040 661 4068, katja.koivisto@kolpene.fi ja palveluesimies Paula Pispa puh. 040 637 1791, paula.pispa@kolpene.fi.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2021 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 16.12.2020

Katja Koivisto

vastuualueen esimies

Asumisen palveluiden vastuualue

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Sairaanhoitajan vuosilomansijaisuudet Sodankylän asumisen palveluissa

Hakulomake

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen Sodankylän asumisyksikkö Aisakellossa on avoinna asumisen palveluissa sairaanhoitajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kuukautta, touko-elokuu 2021 aikana.

Pätevyysvaatimuksena sairaanhoitajan sijaisuuteen on laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimies Katja Koivisto, puh. 040 661 4068 katja.koivisto@kolpene.fi ja palveluesimies Paula Pispa p. 040 637 1791, paula.pispa@kolpene.fi.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2021 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 16.12.2020

Katja Koivisto

vastuualueen esimies

Vaativan erityisen tuen palveluiden vastuualue

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Vaativan erityisen tuen palveluissa

Asumisen ohjaajan vuosilomansijaisuuksia lyhyt- ja pitkäaikaiseen kuntoutukseen

Hakulomake

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vaativan erityisen tuen palveluissa palvelukodilla Mäntyrinne 2, Luodossa sekä kuntoutuskeskus Vuomassa on avoinna asumisen ohjaajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kk, touko-elokuun 2021 aikana.

Pätevyysvaatimuksena tehtäviin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Palkkaus ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimies Minna Halme, p. 040 737 6352, minna.halme@kolpene.fi ja palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@kolpene.fi.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2021 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 16.12.2020

Minna Halme

vastuualueen esimies

Vaativan erityisen tuen palveluiden vastuualue

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Sairaanhoitajan vuosilomansijaisuudet vaativan erityisen tuen palveluissa

Hakulomake

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vaativan erityisen tuen palveluissa on avoinna sairaanhoitajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kuukautta, touko-elokuu 2021 aikana.

Pätevyysvaatimuksena sairaanhoitajan sijaisuuteen on laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimies Minna Halme puh. 040 737 6352, minna.halme@kolpene.fi ja palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@kolpene.fi.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2021 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 16.12.2020

Minna Halme

vastuualueen esimies

Vaativan erityisen tuen palveluiden vastuualue

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Laitoshuoltajan vuosilomansijaisuudet vaativan erityisen tuen palveluissa

Hakulomake

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vaativan erityisen tuen vastuualueella on avoinna laitoshuoltajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kk, touko-elokuun 2021 aikana.

Pätevyysvaatimuksena tehtäviin on laitoshuoltajan tutkinto tai soveltuva koulutus, tai kokemusta alalta. Palkkaus ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimies Minna Halme, p. 040 737 6352, minna.halme@kolpene.fi ja  palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@kolpene.fi.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja valitsemme työntekijät heti sopivan hakijan löytyessä hakuajan vielä ollessa kesken.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2021 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 16.12.2020

Minna Halme

vastuualueen esimies

Vaativan erityisen tuen palveluiden vastuualue

Meillä työntekijöistä pidetään huolta

Tarjoamme mielenkiintoisen työympäristön ja mielekkään palvelutyön, hyvän perehdytyksen, moniammatillisen työyhteisön tuen, mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja avoimeen verkostoitumiseen. Tarjoamme henkilökunnallemme lisäksi monipuoliset liikunta- ja henkilöstöpalvelut.

  • Toiminta-alueemme käsittää koko Lapin maakunnan. Päätoimipiste on Rovaniemellä.  
  • Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on koko ajan avoinna eripituisia sijaisuuksia.  

Mahdollisuuksia sijaisuuksista kiinnostuneille

Tarjolla on tehtäviä asumisen ohjaajille, sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Arvostamme työkokemusta sekä intoa työskennellä kehitysvamma-alalla ja neuropsykiatristen henkilöiden parissa. Lyhytaikaisia sijaisuuksia (1 pv -1 kk) on tarjolla asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Sijaisuuksien tekeminen tarjoaa sinulle mahdollisuuksia tutustua laaja-alaisesti toimintaamme.

Muita avoinna olevia toimia ja virkoja emme vastaanota tämän kautta eikä niitä oteta huomioon. Otamme tarvittaessa yhteyttä sopivaan hakijaan ja kutsumme haastatteluun ennen ensimmäistä sijaisuutta.

Täytä hakulomake

  • Lisätietoja: palveluesimies Nina Joutsen, p. 040 168 7304, etunimi.sukunimi@kolpene.fi
  • Sodankylä: palveluesimies Paula Pispa, puh. 040 637 1791, etunimi.sukunimi@kolpene.fi

Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista päiväaikaisessa toiminnassa Myllärin Pajalla tai perusopetuksessa Myllärin koululla, ota yhteyttä: palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi, p. 040 194 9346 tai rehtori Maarit Lasanen, p. 040 729 8831 (etunimi.sukunimi@kolpene.fi).