tule meille töihin

Haluatko auttaa ihmisiä elämään ihan parasta omaa elämää?

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa työskentelee vuosittain noin 300 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri alojen asiantuntijaa. Palvelujen piirissä on päivittäin noin 160 asiakasta.

Avoimet työpaikkamme löydät myös mm. TE-keskuksen sivuilta sekä Duunitorilta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Asumisen palveluiden vastuualueella ajalle 2.8.2021 – 19.12.2021 tai sopimuksen mukaan

Asumisen ohjaajan määräaikainen toimi

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena asumisen ohjaajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Asumisen ohjaajan toimessa arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote.  Tehtävään sovelletaan 2 kk:n koeaikaa.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja teemme nopealla aikataululla päätöksiä jo hakuajan sisällä.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Maarit Tallqvist, maarit.tallqvist@kolpene.fi 040 670 1571,

Asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi, puh. 040 661 4068

Toimeen haetaan sähköisesti to 29.7.2021 klo 15 mennessä. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry.

Rovaniemi 7.7.2021

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa kuntoutuskeskus Vuomassa on haettavana 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan

Toiminnan ohjaajan määräaikainen toimi (11kk)

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteinen tutkinto

Arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Toimessa edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Toimen palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Toimessa on jaksotyöaika. Toimeen valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote ja tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Eija Peteri, eija.peteri@kolpene.fi, puh 040 653 6242

Toimeen haetaan sähköisesti 12.8.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry. Hakijoita haastatellaan jo hakuajan aikana ja sopivien hakijoiden löydyttyä, tehtävät saatetaan täyttää ennen hakuajan päättymistä.

Rovaniemi 6.7.2021

Vastuualueen esimies

Kiinnostaisiko sinua kuulua Kolpeneen palvelukeskuksen osaavaan varahenkilöstöön?

Asumisen ohjaajan (3) määräaikaista tehtävää varahenkilöstössä 16.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Asumisen ohjaajan (2) ma tehtävä 12 kk

Asumisen ohjaajan (1) ma tehtävä 4kk

Hakulomake

Asumisen ohjaaja toimii varahenkilönä ja tarjoaa ammattitaitoista apua akuutteihin sijaistarpeisiin työyksiköissä. Arvostamme kykyä sopeutua vaihtuviin tilanteisiin ja työyhteisöihin, joustavaa asennetta, positiivista otetta työhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote.

Tiedustelut palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@kolpene.fi

Hakemukset www.kolpene.fi/rekry 12.8.2021 mennessä. Hakijoita haastatellaan jo hakuajan aikana ja sopivien hakijoiden löydyttyä, tehtävät saatetaan täyttää ennen hakuajan päättymistä.

Rovaniemellä 5.7.2021

Minna Halme

vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Vaativan erityisen tuen vastuualueella 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Kaksi asumisen ohjaajan tointa toistaiseksi pitkäaikaisessa asumisessa (Mäntyrinne 2, Luoto)

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena

  • soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valittujen on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote.  Tehtäviin sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat

Asumisen ohjaajan toimi (Mäntyrinne 2)

Palveluesimies Eija Berglund eija.berglund@kolpene.fi p. 040 0158502

Asumisen ohjaajan toimi (Luoto)

Palveluesimies Sari Bujupi sari.bujupi@kolpene.fi p. 040 4828450

Vaativan erityisen tuen vastuualueen toimiin haetaan sähköisesti 12.8.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry.

5.7.2021

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Vaativan erityisen tuen vastuualueella 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Sairaanhoitajan toimi toistaiseksi pitkäaikaisessa asumisessa (Mäntyrinne 2)

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena

  • laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävässä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote.  Tehtävään sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedustelut

Palveluesimies Eija Berglund eija.berglund@kolpene.fi p. 040 0158502

Toimeen haetaan sähköisesti to 12.8.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukset www.kolpene.fi/rekry.

5.7.2021

Vastuualueen esimies

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen kuntayhtymä hoitaa Lapin kuntien muodostamalle erityishuoltopiirille kuuluvia lakisääteisiä erityishuollon tehtäviä. Kuntayhtymän ylläpitämä Myllärin koulu on erityiskoulu, joka antaa esi-, perus- ja lisäopetusta vaikeimmin vammaisille, autismin kirjoon kuuluville sekä kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Koulun yhteydessä toimii kuntoutusluokka, jossa toteutetaan Kolpeneen tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla sekä autismikursseilla olevien lasten ja nuorten opetus.

Myllärin koulussa on haettavana jatkettuna hakuna

Kaksi hankekoordinaattorin määräaikaista tehtävää

Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen ajalle 16.8.2021-30.6.2022

Hankekoordinaattorit suunnittelevat ja toteuttavat oppimisen tukea sekä inkluusion edistämistä erityistä tukea tarvitseville esi- ja peruskouluikäisille lapsille.

Toinen on vastuuhankekoordinaattori. Työpari vastaa toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta sekä raportoinnista tehden tiivistä yhteistyötä ohjausryhmän sekä Myllärin koulun kuntoutusluokan työntekijöiden ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Myllärin koulun kuntoutusluokassa keskitytään lähettävän esikoulun/koulun esille tuomaan tukitarpeeseen. Koordinaattorit ovat mukana kuntoutusluokassa toimimassa oppilaiden kanssa. Oppituntien jälkeen he siirtyvät oppilaiden kanssa asumisyksikköön, jossa he opastavat ja tukevat asumisyksikön henkilökuntaa sekä huoltajia oppilaan koulunkäyntiin liittyen. Lisäksi koordinaattorit tekevät Lapin kuntiin oppimisen tuen ja inkluusion ohjausta etäyhteyksien välityksellä sekä konkreettisin vierailuin.

Työ edellyttää hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi edellytetään erityispedagogista työkokemusta vaativan erityisen tuen oppilaiden sekä moniammatillisen verkoston kanssa työskentelystä. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta sekä ajokorttia. Hakijalle luetaan eduksi pedagoginen työkokemus yleisopetuksessa. Myös saamenkielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Kelpoisuutena tehtäviin on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto ja vahva työkokemus erityisopetuksesta. Tehtävien palkkaus ja matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää myös palkkatoiveen, Työaika on 38,25 h/vko. Tehtävissä on neljän kuukauden koeaika.

Tiedusteluihin vastaa 12.7.2021 alkaen vastuualueen esimies Merja Mustonen-Juopperi, merja.mustonen-juopperi@kolpene.fi, puh. 040 194 9346. Hakemukset 1.8.2021 klo 15 mennessä os. kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi.

Tämä ilmoitus julkaistaan Kolpeneen www-sivuilla ja Te-palveluissa.

Rovaniemellä 1.7.2021

Merja Mustonen-Juopperi

Opetuksen ja toiminnan vastuualueen esimies

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä toimii lakisääteisenä erityishuoltopiirinä, johon kuuluvat kaikki Lapin kunnat. Se vastaa vaativimmista tutkimus-, kuntoutus-, hoito- ja asumispalveluista kehitysvammaisille, monivammaisille ja autistisille henkilöille. www.kolpene.fi

Etsimme apulaisylilääkäriä Rovaniemelle

Hakulomake

Tarjoamme vaihtelevan työympäristön, hyvän perehdytyksen, moniammatillisen työyhteisön tuen ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamista ja työnkuvaa. Tuki- ja osaamiskeskuksessa on kaksi lääkärin virkaa. Ylilääkärinä toimii kokenut lastenneurologi. Lisäksi käytössä on säännölliset psykiatrin konsultaatiot sekä ostopalveluina lääkäripalveluja. Toimipaikkasi sijaitsee Rovaniemellä, joka on kansainvälinen kaupunki upeine luonto- ja liikuntamahdollisuuksineen.

Apulaisylilääkärin tehtäviin sisältyy virka-aikaista moniammatillista vastaanottoa (ei päivystystä), kuntoutustyöryhmätyöskentelyä sekä työryhmiin osallistumista lääketieteellisenä asiantuntijana.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva erikoislääkärin tutkinto, myös erikoistuvat lääkärit otetaan huomioon. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Joustavat työaikajärjestelyt ja osa-aikainen työ ovat mahdollisia. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, palkkaus sopimuksen mukaan, muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Hakijan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lasten kanssa työskentelevien (laki 504/2002) rekisteriote. Virkaan valitun on esitettävä Tartuntatautilain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Tiedustelut ylilääkäri Marja Koivusalo, sähköpostitse etunimi.sukunimi@kolpene.fi, kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari 040 1602 410 tai kuntoutuspäällikkö Eija Halonen 040 737 6354

Pyydetään toimittamaan hakemukset 1.8.2021 klo 21 mennessä palkkatoivomuksineen yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Puheterapeutin vakituinen toimi

Hakulomake

Täydennämme moniammatillista työryhmäämme ja haemme siihen toista puheterapeuttia. Tarjoamme sinulle tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja perehdytystä tehtävään sekä moniammatillisen työryhmän tuen. Sinulta odotamme intoa, itsenäistä tutkivaa työotetta ja valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Puheterapeutin toimenkuvaan sisältyy autismin kirjon piiriin kuuluvien, monivammaisten sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten asiakkaiden tutkimukset ja puheterapiatarpeen arviointi osana moniammatillista työryhmätyöskentelyä.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin tutkinto. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon. Toimen toivoisimme voivan täyttää mahdollisimman pian.

Tehtäväkohtaisena palkkana on 3750€, muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä muiden kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Osa-aikaisuus tai lyhennetty työaika järjestyy tarvittaessa. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja kuntoutuspäällikkö Eija Halonen p. 040 737 6354 19.7.2021 alkaen tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kolpene.fi

Hakemukset pyydetään toimittamaan 28.7.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Psykologin virka

Hakulomake

Oletko etsimämme psykologi?

Täydennämme moniammatillista työryhmäämme ja haemme siihen toista psykologia. Tarjoamme sinulle tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Lisäksi tarjoamme koulutusta, perehdytystä ja erilaisia työvälineitä asiakkaiden tutkimiseen sekä moniammatillisen työryhmän tuen. Sinulta odotamme intoa, itsenäistä tutkivaa työotetta ja valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Psykologin toimenkuvaan sisältyy autismin kirjon piiriin kuuluvien sekä kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten asiakkaiden kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen osana moniammatillista työryhmää. Työryhmäämme kuuluu lääkäri, psykologeja, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutteja sekä sosiaalityöntekijöitä.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun psykologin tutkinto. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon. Virka vapautuu 1.1.2022, mutta sitä ennen on mahdollista toimia sijaisuudessa 1.9.2021 alkaen.

Tehtäväkohtaisena palkkana on 3750€, muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä muiden kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Osa-aikaisuus tai lyhennetty työaika järjestyy tarvittaessa. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja kuntoutuspäällikkö Eija Halonen p. 040 737 6354 19.7.2021 alkaen tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kolpene.fi

Hakemukset pyydetään toimittamaan 28.7.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana

Toimintaterapeutin toimi ja sijaisuus

Hakulomake

Täydennämme moniammatillista työryhmäämme ja haemme vakituiseen toimeen toimintaterapeuttia. Meillä on myös mahdollisuus toimintaterapeutin sijaisuuteen vuoden loppuun.

Tarjoamme sinulle tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Työsi tukena on ammattitaitoinen ja moniammatillinen työryhmä. Lisäksi tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja monipuolista koulutusta tehtävään kuten nepsyvalmennus- sekä aistikoulutusta. Sinulla on käytössäsi toimintaterapeutin arviointivälineenä mm. M-FUN, Beery VMI sekä SPM. Työympäristö tarjoaa sinulle vapautta suunnitella omaa työtäsi liukuvalla työajalla ja etätyömahdollisuudella. Toimipaikkasi sijaitsee Rovaniemellä, jossa on upeat luonto- ja liikuntamahdollisuudet.

Sinulta odotamme avointa mieltä, itsenäistä tutkivaa työotetta ja valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Toimenkuvaasi sisältyy autismin kirjon piiriin kuuluvien, monivammaisten sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten asiakkaiden tutkimukset ja terapiatarpeen arviointi osana moniammatillista työryhmätyöskentelyä ja sen tuella.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun toimintaterapeutin pätevyys. Myös opintojensa loppuvaiheessa olevat otetaan huomioon. Tehtäväkohtaisena palkkana on 2655,66e ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Toimeen valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Kysy rohkeasti lisää, kuntoutussuunnittelija/toimintaterapeutti Marika Kulppi-Nurminen 040 824 7462 (15.7. asti) tai kuntoutuspäällikkö Eija Halonen 040 737 6354 (19.7. alkaen) tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kolpene.fi. Toivomme hakemuksesi olevan meillä 28.7.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hoitaa Lapin kuntien muodostamalle erityishuoltopiirille kuuluvia lakisääteisiä erityishuollon tehtäviä. Toiminnan hoitamista ja kehittämistä varten

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana jatkettuna hakuna

Asumisen palveluiden vastuualueella 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan – 31.8.2022

Sairaanhoitajan määräaikainen toimi

Hakulomake

Kelpoisuusvaatimus

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtävään sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja teemme nopealla aikataululla päätöksiä jo hakuajan sisällä.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Jukka Siltala, jukka.siltala@kolpene.fi  puh.040 180 1088 (7.7.2021 saakka) sekä asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi,  puh. 040 661 4068, palveluesimies Maarit Tallqvist, maarit.tallqvist@kolpene.fi,  puh. 040 670 1571.

Toimeen haetaan sähköisesti pe 6.8.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemi 21.6.2021

Vastuualueen esimies

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hoitaa Lapin kuntien muodostamalle erityishuoltopiirille kuuluvia lakisääteisiä erityishuollon tehtäviä. Toiminnan hoitamista ja kehittämistä varten

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on haettavana jatkettuna hakuna

Asumisen palveluiden vastuualueella 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan – 31.5.2022

Asumisen ohjaajan määräaikainen toimi

Hakulomake

Pätevyysvaatimuksena asumisen ohjaajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Asumisen ohjaajan toimessa arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote.  Tehtävään sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan aikana ja teemme nopealla aikataululla päätöksiä jo hakuajan sisällä.

Tiedusteluihin vastaavat

Palveluesimies Jukka Siltala, jukka.siltala@kolpene.fi 040 180 1088 (7.7.2021 saakka), asumisen palveluiden palvelupäällikkö, vastuualueen esimies Katja Koivisto, katja.koivisto@kolpene.fi, puh. 040 661 4068, palveluesimies Maarit Tallqvist, maarit.tallqvist@kolpene.fi,  puh. 040 670 1571.

Toimeen haetaan sähköisesti pe 6.8.2021 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemi 21.6.2021

Vastuualueen esimies

Meillä työntekijöistä pidetään huolta

Tarjoamme mielenkiintoisen työympäristön ja mielekkään palvelutyön, hyvän perehdytyksen, moniammatillisen työyhteisön tuen, mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja avoimeen verkostoitumiseen. Tarjoamme henkilökunnallemme lisäksi monipuoliset liikunta- ja henkilöstöpalvelut.

  • Toiminta-alueemme käsittää koko Lapin maakunnan. Päätoimipiste on Rovaniemellä.  
  • Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on koko ajan avoinna eripituisia sijaisuuksia.  

Mahdollisuuksia sijaisuuksista kiinnostuneille

Tarjolla on tehtäviä asumisen ohjaajille, sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Arvostamme työkokemusta sekä intoa työskennellä kehitysvamma-alalla ja neuropsykiatristen henkilöiden parissa. Lyhytaikaisia sijaisuuksia (1 pv -1 kk) on tarjolla asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Sijaisuuksien tekeminen tarjoaa sinulle mahdollisuuksia tutustua laaja-alaisesti toimintaamme.

Muita avoinna olevia toimia ja virkoja emme vastaanota tämän kautta eikä niitä oteta huomioon. Otamme tarvittaessa yhteyttä sopivaan hakijaan ja kutsumme haastatteluun ennen ensimmäistä sijaisuutta.

Täytä hakulomake

  • Lisätietoja: palveluesimies Nina Joutsen, p. 040 168 7304, etunimi.sukunimi@kolpene.fi
  • Sodankylä: palveluesimies Paula Pispa, puh. 040 637 1791, etunimi.sukunimi@kolpene.fi

Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista päiväaikaisessa toiminnassa Myllärin Pajalla tai perusopetuksessa Myllärin koululla, ota yhteyttä: palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi, p. 040 194 9346 tai rehtori Maarit Lasanen, p. 040 729 8831 (etunimi.sukunimi@kolpene.fi).