Lomakkeet

Ole meihin yhteydessä

Sosiaalihuoltolain 48 § mukainen muistutus

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajaavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti.

  • Palauta lomake postitse os. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

Muistutuslomake

Ohje muistutuksen käsittelyä varten

Muistutuslomakkeet Lapha.fi -sivulla

Jaksolle tai kuntoutuspoliklinikkakäynnille tulevan asiakkaan esitietolomakkeet

Nepsyklinikalle tulevan kuntoutujan esitiedot

Palautelomakkeet

Asiakaspalaute kuntoutusjaksosta ja kuntoutuspoliklinikkakäynnistä

Haluamme kehittää palvelujamme ja siihen tarvitsemme teidän apuanne. Toivomme, että arvioitte omalta kannaltanne saamianne palveluita ja annatte parannusehdotuksia, koska palvelujen ripeä kehittäminen ei ole mahdollista ilman teidän palautettanne.

Kyselyyn tästä

Tulostettava lomake


Palaute kuntoutusohjauksesta ja nepsy-klinikasta

Kyselyyn tästä

Tulostettava lomake


Palaute palvelussuhteen päättyessä

Mielipiteesi on meille tärkeä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten olet kokenut Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen työnantajana ja työpaikkana.

Tavoitteenamme on kehittää perehdytystä työyksiköissämme ja siten ylläpitää asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen laadukasta palvelua sekä jatkuvuutta. Tavoitteenamme on myös kehittää henkilöstöhallintoa ja muita työsuhteeseen liittyviä asioita.

Kyselyyn tästä


Vammaisten tulkkauspalvelut

Palaute kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalvelusta (Kelan palveluntuottaja kaudella 2021-2024)

Kyselyyn tästä


Henkilötietojen tarkastus-/muutoslomake

Henkilötietojen tarkastus- /muutoslomake