Lomakkeet

Ole meihin yhteydessä

Sosiaalihuoltolain 48 § mukainen muistutus

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajaavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti.

  • Palauta lomake postitse os. Kolpeneen palvelukeskus, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

Muistutuslomake

Ohje muistutuksen käsittelyä varten

Jaksolle tai kuntoutuspoliklinikkakäynnille tulevan asiakkaan esitietolomakkeet

Asiakaspalaute kuntoutusjaksosta ja kuntoutuspoliklinikkakäynnistä

Haluamme kehittää palvelujamme ja siihen tarvitsemme teidän apuanne. Toivomme, että arvioitte omalta kannaltanne saamianne palveluita ja annatte parannusehdotuksia, koska palvelujen ripeä kehittäminen ei ole mahdollista ilman teidän palautettanne.

Kyselyyn tästä


Palaute määräaikaisesta sijaisuudesta

Tavoitteenamme on kehittää määräaikaisten sijaisten perehdytystä työyksikköön ja siten ylläpitää asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuutta ja hyvää palvelua.

Kyselyyn tästä


Koulutuspalaute

Osallistuitko järjestämäämme koulutukseen? Lähetä meille palautetta jotta voimme kehittää koulutustarjontaamme.

Kyselyyn tästä


Vammaisten tulkkauspalvelut

Palaute kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalvelusta (Kelan palveluntuottaja kaudella 2018-2019+2020)

Kyselyyn tästä

Henkilötietojen tarkas- /muutoslomake