Kehittämistoiminta ja hankkeet

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus osallistuu aktiivisesti toimintaa kehittävään hanketoimintaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksen, kuntien ja kuntayhtymien, oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeet

Meneillään olevia hankkeita

 • Lapin digiNepsy-klinikka -hanke (2019-2021)

  Lapin digiNepsy-klinikka -hankkeelle myönnettiin jatkoaika ja lisärahoitus 

  Lapin digiNepsy-klinikka -hankkeelle on myönnetty jatkoaika ja lisärahoitus 31.12.2021 saakka. Hanke on tärkeä neuropsykiatristen asiakkaiden ja asiantuntijoiden palveluiden kehittämisessä sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamisessa. Jatkoaika ja lisärahoitus mahdollistavat hankkeen toimenpiteiden laadukkaan toteuttamisen ja palveluiden juurruttamisen.


  Hankkeen tavoitteena on digitalisoida neuropsykiatrisen erityisosaamisen palveluita ja tukimuotoja sekä kehittää niitä paremmin saavutettavaan muotoon Lapin alueella. Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat neuropsykiatrisen kirjon nuoret ja nuoret aikuiset, kasvatus-, opetus- ja sote-alan ammattilaiset sekä TE-palvelujen asiantuntijat.

  Hankeaika 1.8.2019-31.12.2021.

  Hanke sai kahden vuoden ESR-määrärahan (Euroopan sosiaalirahasto) yli 15-vuotiaiden neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden palveluiden saavutettavuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on isossa mittakaavassa kohderyhmän sosiaalisen osallisuuden parantaminen ja köyhyyden torjunta opiskelu, työ- ja toimintakykyä parantamalla. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö ja tavoitteena on koota monipuolinen ja interaktiivinen tieto-  ja ohjauspankki helposti saavutettavaan digitaaliseen ympäristöön. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VIRTU-ympäristöineen toimii hankkeelle pohjana.

  Hankkeen yhdyshenkilönä toimii kuntoutussuunnittelija Maila Haltia (puh. 0407071561, maila.haltia@kolpene.fi) ja projektipäällikkönä toimii Jari Martikainen (puh. 040 536 5218, jari.martikainen@kolpene.fi)

  Klinikan sivut

  Hankkeen Facebook-sivut

  Hankkeen Instagram-sivut