Kehittämistoiminta

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus osallistuu aktiivisesti toimintaa kehittävään hanketoimintaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksen, kuntien ja kuntayhtymien, oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeet

Meneillään olevia hankkeita

 • Lapin digiNepsy-klinikka -hanke (2019-2021)

  Hankkeen tavoitteena on digitalisoida neuropsykiatrisen erityisosaamisen palveluita ja tukimuotoja sekä kehittää niitä paremmin saavutettavaan muotoon Lapin alueella. Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat neuropsykiatrisen kirjon nuoret ja nuoret aikuiset, kasvatus-, opetus- ja sote-alan ammattilaiset sekä TE-palvelujen asiantuntijat.

  Hankeaika 1.8.2019-30.4.2021, mutta jatkunee 30.7.2021 saakka.

  Hanke sai kahden vuoden ESR-määrärahan (Euroopan sosiaalirahasto) yli 15-vuotiaiden neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden palveluiden saavutettavuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on isossa mittakaavassa kohderyhmän sosiaalisen osallisuuden parantaminen ja köyhyyden torjunta opiskelu, työ- ja toimintakykyä parantamalla. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö ja tavoitteena on koota monipuolinen ja interaktiivinen tieto-  ja ohjauspankki helposti saavutettavaan digitaaliseen ympäristöön. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VIRTU-ympäristöineen toimii hankkeelle pohjana. Hankkeen yhdyshenkilönä toimii kuntoutussuunnittelija Maila Haltia ja projektipäällikkönä toimii Jari Martikainen (@kolpene.fi), p. 040 536 5218

 • Pitkäaikaisen kuntoutuksen uudisrakennus -rakennushanke (2019-2020), Myllärintie 35

  Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskukselle rakennetaan uudisrakennus pitkäaikaiselle kuntoutukselle

  Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen alueelle Myllärintie 35:een aloitetaan kevään 2019 aikana pitkäaikaisen kuntoutuksen uudisrakennuksen rakentaminen. Uudisrakennukseen on suunniteltu 18 asuntoa Metsärinteiden palvelukodeilta muuttaville asiakkaille. Suunnittelussa on huomioitu asukkaiden yksilölliset tarpeet, turvallisuus ja esteettömyys. Palvelut järjestetään ympärivuorokautisesti erittäin vaativan tai vaativan asumisen ja kuntoutuksen palveluina.

  Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Eija Rantala Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen OY:stä. Hankkeeseen on perustettu suunnittelutyöryhmä, johon kuuluvat kehittäjäsuunnittelija Rauni Väliranta (hankkeen yhdyshenkilö ja koordinoija), palvelupäällikkö Minna Halme, sairaanhoitaja Jaana Hoikka, huoltomestari Matti Luostarinen sekä vs. talous- ja hallintopäällikkö Tuomo Huuskonen. Suunnittelutyöryhmä vastaa yhdessä rakennuttajakonsultti Pentti Hännisen (Rakennus-Pencon Oy) ja suunnittelijoiden kanssa hankkeen toiminnallisesta suunnittelusta.

  Asunnot sijoittuvat neljään eri pienryhmään. Huoneiden koko vaihtelee 22 m– 29 m2 ja jokaisessa ryhmässä on omat oleskelutilat. Itsenäisemmän asumisen harjoittelu mahdollistuu neljässä asunnossa. Rakennuksen neljässä huoneessa on myös liikuntaesteisille käytettävissä kattonostinjärjestelmä. Rakennuksessa on lisäksi lääkärin ja sairaanhoitajan työtilat, sauna- ja pesulatilat, kokoustila ja työtiloja työntekijöille. Alakerrassa on sosiaaliset tilat, arkisto ja toimintatiloja.

  Hanke pohjautuu Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen keväällä 2017 toteuttamaan laajamittaiseen selvitykseen ja sen pohjalta laadittuun hankesuunnitelmaan, joiden pohjalta yhtymävaltuusto teki 15.6.2018 päätöksen hankkeen käynnistämisestä.

  Liitteitä:

 • Monitarpeisten tehostetun palveluasumisen -rakennushanke (2019-2020), Koivuojankatu 6

  Koivuojankadun asunnot – Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus rakennuttaa Rovaniemelle uuden tehostetun palveluasumisen asumisyksikön kehitysvammaisille henkilöille

  Koivuojankatu 6:een rakennetaan 14 uutta asuntoa  monitarpeisille, vaikeavammaisille ja liikuntaesteisille henkilöille. Asuntojen suunnittelussa on huomioitu asukkaiden yksilölliset tarpeet, turvallisuus ja esteettömyys. Asunnot ovat kooltaan 30,1 – 31,2 neliötä. Kaikissa asunnoissa on oma WC-pesutila, minikeittiö, oma uloskäynti lasitetulle terassille ja lämmin ulkovarasto. Yhteisiä tiloja ovat mm. oleskelu/monitoimitila, josta on pääsy isolle lasitetulle terassille, saunatilat ja pesula. Asunnot ja saunan pesutilat on varustettu kattonostinjärjestelmällä. Esteettömällä piha-alueella sijaitsevat yhteinen ulkovarasto ja grillikatos.

  Rakennus on ARA- rahoitteinen ja hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehti Eija Rantala, Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy:stä.  Koivuojankadun asuntojen rakentaminen edistää laitoshoidon purkua ja mahdollistaa Mustikkarinteen palvelukodin huonokuntoisesta rakennuksesta luopumisen.

  Rakentaminen aloitetaan lokakuussa 2019 ja rakennus valmistuu syksyllä 2020.

  Koivuojankadun asunnoissa-hankkeessa tarjotaan yksilöllistä, tehostettua ja tuettua palveluasumista nuorille, aikuisille ja iäkkäämmille kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan apua ja tukea ympäri vuorokauden. Koivuojankadulla työskentelee kokenut ja koulutettu henkilökunta, joka saa tarvittaessa tukea Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen moniammatilliselta asiantuntijaverkostolta.

  Hankkeeseen on perustettu suunnittelutyöryhmä, johon kuuluvat kehittäjäsuunnittelija Rauni Väliranta (hankkeen yhdyshenkilö ja koordinoija), palvelupäällikkö Katja Koivisto, huoltomestari Matti Luostarinen, vs. talous- ja hallintopäällikkö Tuomo Huuskonen ja palveluesimies Maarit Tallqvist. Suunnittelutyöryhmä vastaa yhdessä rakennuttajakonsultti Pentti Hännisen (Rakennus-Pencon Oy) ja suunnittelijoiden kanssa hankkeen toiminnallisesta suunnittelusta.

  Kiinnostuitko asunnoista – ota rohkeasti yhteyttä oman kotikuntasi kehitysvammahuollon tai vammaispalveluiden yhdyshenkilöön.

  Lisätietoja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus palvelupäällikkö Katja Koivisto puh. 040 661 40 68 tai palveluesimies Maarit Tallqvist 040 670 1571

  Liitteitä:

 • Lähikoulun tuki – hanke (2019-2020)

  Myllärin koululle on myönnetty valtion erityisavustus perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin vuosille 2019-2020. Hankkeen myötä on perustettu erityisopetuksen asiantuntijatyöryhmä ja konsultaatiotiimi tukemaan lähikouluja.

  Ensisijaisen tuen kohteena ovat kehitysvammaisuuden ja autismin kirjon oppilaan Lapin maakunnan alueella. Toissijaisena tuetaan nepsy-oppilaita. Lähikoulun tukitarve arvioidaan tapauskohtaisesti työryhmässä, jotta oppilaalle voidaan löytää oikeanlainen tukiverkosto. Lähtökohtana on oppilaan mahdollisuus käydä lähikoulua tarvitsemiensa tukitoimien avulla.

  Hankkeen tavoitteena on Myllärin koulun vahvan erityispedagogisen asiantuntemuksen valjastaminen Lapin maakunnan lähikoulujen käyttöön erityisopetuksen pulmatilanteissa. Tukitarpeisiin reagoinnissa ja osaamisen kohdentaamisessa hyödynnämme digiyhteyksiä sekä konsultaatiokäyntejä.

  Ota yhteyttä, mikäli kaipaat tukea kehitysvammaisen, autismin kirjon tai nepsy-oppilaan koulunkäyntiin liittyen

  • toiminnan ohjaamiseen
  • ei-toivotun käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn/vähentämiseen
  • strukturointiin
  • vakeasti monivammaisten opetukseen

  Konsultaatiopuhelin päivystää 17.9.2019 alkaen tiistaisin klo 14-16. Puhelun aikana tehdään alkukartoitus, jonka jälkeen tukipyyntöä tarkastellaan asiantuntijatyöryhmässä. Työryhmän jälkeen otamme yhteyttä soittaneeseen tahoon ja sovimme yhdessä käytännön toimista. Toimintamme kulmakivinä ovat luottamuksellisuus ja huolellinen etukäteissuunnittelu.

  Lähikoulun tuki- ja konsultaatiopuhelin

  040 668 5018

  Maarit Lasanen, Myllärin koulun rehtori