Kehittämistoiminta

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus osallistuu aktiivisesti toimintaa kehittävään hanketoimintaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksen, kuntien ja kuntayhtymien, oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeet

Meneillään olevia hankkeita

 • Lapin digiNepsy-klinikka -hanke (2019-2021)

  Hankkeen tavoitteena on digitalisoida neuropsykiatrisen erityisosaamisen palveluita ja tukimuotoja sekä kehittää niitä paremmin saavutettavaan muotoon Lapin alueella. Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat neuropsykiatrisen kirjon nuoret ja nuoret aikuiset, kasvatus-, opetus- ja sote-alan ammattilaiset sekä TE-palvelujen asiantuntijat.

  Hankeaika 1.8.2019-30.4.2021, mutta jatkunee 30.7.2021 saakka.

 • Pitkäaikaisen kuntoutuksen uudisrakennus -rakennushanke (2019-2020), Myllärintie 35

  Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskukselle rakennetaan uudisrakennus pitkäaikaiselle kuntoutukselle

  Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen alueelle Myllärintie 35:een aloitetaan kevään 2019 aikana pitkäaikaisen kuntoutuksen uudisrakennuksen rakentaminen. Uudisrakennukseen on suunniteltu 18 asuntoa Metsärinteiden palvelukodeilta muuttaville asiakkaille. Suunnittelussa on huomioitu asukkaiden yksilölliset tarpeet, turvallisuus ja esteettömyys. Palvelut järjestetään ympärivuorokautisesti erittäin vaativan tai vaativan asumisen ja kuntoutuksen palveluina.

  Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Eija Rantala Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen OY:stä. Hankkeeseen on perustettu suunnittelutyöryhmä, johon kuuluvat kehittäjäsuunnittelija Rauni Väliranta (hankkeen yhdyshenkilö ja koordinoija), palvelupäällikkö Minna Halme, sairaanhoitaja Jaana Hoikka, huoltomestari Matti Luostarinen sekä talous- ja hallintopäällikkö Paula Uusitalo. Suunnittelutyöryhmä vastaa yhdessä rakennuttajakonsultti Pentti Hännisen (Rakennus-Pencon Oy) ja suunnittelijoiden kanssa hankkeen toiminnallisesta suunnittelusta.

  Asunnot sijoittuvat neljään eri pienryhmään. Huoneiden koko vaihtelee 22 m– 29 m2 ja jokaisessa ryhmässä on omat oleskelutilat. Itsenäisemmän asumisen harjoittelu mahdollistuu neljässä asunnossa. Rakennuksen neljässä huoneessa on myös liikuntaesteisille käytettävissä kattonostinjärjestelmä. Rakennuksessa on lisäksi lääkärin ja sairaanhoitajan työtilat, sauna- ja pesulatilat, kokoustila ja työtiloja työntekijöille. Alakerrassa on sosiaaliset tilat, arkisto ja toimintatiloja.

  Hanke pohjautuu Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen keväällä 2017 toteuttamaan laajamittaiseen selvitykseen ja sen pohjalta laadittuun hankesuunnitelmaan, joiden pohjalta yhtymävaltuusto teki 15.6.2018 päätöksen hankkeen käynnistämisestä.

  Liitteitä:

 • Monitarpeisten tehostetun palveluasumisen -rakennushanke (2019-2020), Koivuojankatu 6

  Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus rakennuttaa Rovaniemelle Koivuojankatu 6:een tehostetun palveluasumisen asumisyksikön kehitysvammaisille henkilöille.

  Koivuojankadulle on suunnitteilla 12 asuntoa. Suunnittelussa huomioidaan asukkaiden yksilölliset tarpeet, turvallisuus ja esteettömyys. Asunnot suunnitellaan monitarpeisille, vaikeavammaisille ja liikuntaesteisille henkilöille. Asunnot ovat  n. 32m2 kokoisia ja kaikissa asunnoissa on omat WC-pesutilat, minikeittiö/ keittiövaraus, sekä omat uloskäynnit terassilla. Yhteisiä tiloja ovat mm. monitoimitila, saunatilat ja pesula. Asuntoihin ja yhteisiin tiloihin tulee kattonostinjärjestelmä.

  Rakennus on ARA-rahoitteinen ja hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehti Eija Rantala, Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen OY:stä. Tehostetun asumispalvelun järjestäminen on osa laitoshoidon purkua ja Mustikkarinteen huonokuntoisista rakennuksista luopumista.

  Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2019 ja valmistuminen ajoittuu 2020 loppuvuoteen, jolloin toiminnan arvioidaan alkavan.

  Asumisyksikkö tarjoaa yksilöllistä, tehostettua ja tuettua palveluasumista nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan apua ja tukea ympäri vuorokauden. Työskentely tulee olemaan moniammatillista, kokeneen ja koulutetun henkilöstön tukena toimii tarvittaessa Kolpeneen palvelukeskuksen moniammatillinen asiantuntijaverkosto.

  Hankkeen suunnittelutyöryhmä:

  Kehittäjäsuunnittelija Rauni Väliranta toimii hankkeen yhdyshenkilönä ja koordinoijana yhteistyössä palveluesimies Maarit Tallqvistin kanssa, suunnittelussa ovat  mukana lisäksi palvelupäällikkö Katja Koivisto, huoltomestari Matti Luostarinen sekä talous- ja hallintopäällikkö Paula Uusitalo.

  Suunnittelutyöryhmä toimii yhdessä rakennuttajakonsultin Pentti Hänninen (Rakennus-Pencon Oy):n, hankkeen arkkitehdin Eija Rantala, Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy ja muiden suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden kanssa hankkeen toiminnallisesta suunnittelusta. Kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari, hallitus ja rakennus- ja kiinteistötoimikunta yhdessä vastaavat hankkeen organisoinnista.

  Liitteitä: