Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus

Turvallinen ympäristö kasvaa ja oppia kaikissa elämän vaiheissa

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille viihtyisän kodin, jossa hänen turvanaan ovat kokeneet ammattilaiset. Asumispalvelut järjestetään yksilöllisesti, huomioimalla asukkaan tarpeet niin että hän pystyy elämään parasta omaa elämää.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus

Kolpene on tuki- ja osaamiskeskus, joka vastaa tutkimus- kuntoutus- ja kriisipalvelujen, asumisen palvelujen sekä päiväaikaisen toiminnan tuottamisesta erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille sekä tukee lähipalvelujen toimintaa asiantuntemuksellaan.

Perustehtävän lisäksi kuntayhtymä vastaa toiminta-alueen kuntien määrittelemien tarpeiden ja periaatteiden mukaisesti perusopetuksesta, kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluista sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoinnista. Kolpeneen toimintaa ohjaavat sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelulaki, erityishuoltolaki, perusopetuslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki.

Turvallinen ja mukava Kolpene

Erityistä hoivaa koko Lapin alueella

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus muodostaa kehitysvammalain (23.6.1977/519) mukaisen Lapin erityishuoltopiirin.  

Laadukasta ja monipuolista palvelua

Kolpene tunnetaan maakunnassa ja valtakunnallisesti laadukkaitten erityispalvelujen tuottajana.  

60 vuoden kokemus

Kolpene on toiminut jo 60 vuoden ajan.  Meillä on noin 400 työntekijää eri tehtävissä.

Ihan parasta omaa elämää

Kolpeneella asuminen ja kuntoutus järjestetään yksilöllisesti niin, että asukas voi elää parasta omaa elämäänsä.

Asiakkaaksi Kolpeneelle

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille palveluita, jossa hänen turvanaan ovat kokeneet ammattilaiset. Asumispalvelut järjestetään yksilöllisesti, huomioimalla asukkaan tarpeet niin että hän pystyy elämään parasta omaa elämää.

Osaamisen laatua

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen tutkimuksessa, toimintakyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksessa sovellettavia viitekehyksiä ja menetelmiä

Meille töihin

Media ja materiaalit

Oppaita, esitteitä sekä kommunikaatiomateriaalia

Organisaatio

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus toimii kehitysvammaisten erityishuoltopiirinä Lapin maakunnassa ja vastaa palveluista, mikäli kunnat eivät voi niitä järjestää.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) on sosiaalialan osaaja, tiedontuottaja, kehittäjä ja vaikuttaja alueellaan. Poske on Lapin yliopiston, Saamelaiskäräjien, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun muodostama sopimuksellinen organisaatio.

Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa käyttää neljän vuoden välein valittava valtuusto. Valtuuston valitseman hallituksen tehtävänä on mm. valvoa kuntayhtymän etua ja edustaa sitä.