Mäntyrinne

Ympärivuorokautista asumista aikuisille ja ikääntyville monitarpeisille kehitysvammaisille

Mäntyrinne 2 tarjoaa pitkäaikaista asumista ja kuntoutusta aikuisille monitarpeisille kehitysvammaisille.

Perustiedot

Sijainti ja tilat

Palvelukoti sijaitsee Kolpeneella osoitteessa Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Palvelukodin tilat ovat kodinomaiset ja ajanmukaisin apuvälinein varustetut. Asiakkaiden liikkuminen palvelukodissa on turvallista ja esteetöntä. Palvelukodissa järjestetään pienryhmäasumista kahdessa ryhmässä.

Toimintaperiaatteet ja tavoitteet

Tavoitteena on turvata asiakkaille yksilöllisen suunnitelman mukainen asuminen, kuntoutus ja palvelut. Asiakkaan itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omien voimavarojen tukeminen on keskeistä ja noudatamme valtakunnallista ohjeistusta yksilöllisen tuen laatukriteereitä.

Henkilöstö

Aikuisten ja ikääntyvien monitarpeisten kehitysvammaisten henkilöiden hoitoon, ohjaukseen ja saattohoitoon koulutettu ja kokenut henkilöstö toimii yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Maksut ja hakeutuminen

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvammapalveluiden tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön. Asiakkailta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut. Asiakkaan kotikunta maksaa hinnaston mukaisen käyttöpäivän hinnan.

Yksilöllisen tuen laatukriteerit (verneri.net)

Yksikön yhteystiedot

Mäntyrinne 2 A
Mäntyrinne 2 B

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Eija Berglund
palveluesimies, Mäntyrinne
0400 158 502
eija.berglund@lapha.fi

Lataa esite