Luoto: Pyry ja Sisu

Pyry- ja Sisu yksiköt tarjoavat pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista autisminkirjon lapsille ja aikuisille.

Perustiedot

Sijainti ja tilat

Pyry- ja Sisu yksiköt sijaitsevat Luodon uudisrakennuksessa Kolpeneella osoitteessa Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Tiloihin on suunniteltu kahdeksan esteetöntä asuntoa runsaasti toiminnan ohjausta tarvitseville kehitysvammaisille ja autisminkirjon asiakkaille.

Toimintaperiaatteet ja tavoitteet

Tavoitteena on turvata asiakkaille yksilöllisen suunnitelman mukainen asuminen, kuntoutus ja palvelut. Asiakkaan itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omien voimavarojen tukeminen on keskeistä ja noudatamme valtakunnallista ohjeistusta yksilöllisen tuen laatukriteereistä.

Henkilöstö

Sisu ja Pyry yksiköissä työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Henkilöstö on kouluttautunut autisminkirjon asiakkaiden kanssa toimimiseen. Henkilöstö toimii yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Maksut ja hakeutuminen

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvammapalveluiden tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön. Asiakkailta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut. Asiakkaan kotikunta maksaa kuntayhtymän hinnaston mukaisen käyttöpäivän hinnan.

Yksilöllisen tuen laatukriteerit (verneri.net)

Yksikön yhteystiedot

Luoto – Pyry

0400 158 503

Luoto – Sisu

040 743 4712

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Sari Bujupi
palveluesimies, Luoto
040 482 8450
sari.bujupi@lapha.fi

Lataa esite

Kuvia tiloista