Luoto: Alvari

Alvari tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista runsaasti tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autisminkirjon nuorille ja aikuisille.

Perustiedot

Sijainti ja tilat

Alvari sijaitsee Luodon uudisrakennuksessa Kolpeneella. Alvarissa on kuusi esteetöntä huonetta wc-suihkutiloineen ja neljä yhteistä oleskelutilaa ja keittiö. Alvarin tilat voi eriyttää kahdeksi pienryhmäksi. Alvarin asukkaat voivat käyttää Luodon tilojen saunaa ja kuntosalia.

Toimintaperiaatteet ja tavoitteet

Tavoitteena on turvata asiakkaille yksilöllisen suunnitelman mukainen asuminen, kuntoutus ja palvelut. Asiakkaan itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omien voimavarojen tukeminen on keskeistä ja noudatamme valtakunnallista ohjeistusta yksilöllisen tuen laatukriteereistä.

Henkilöstö

Luodon Alvarissa työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Henkilöstö on kouluttautunut autisminkirjon asiakkaiden kanssa toimimiseen. Henkilöstö toimii yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Maksut ja hakeutuminen

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvammapalveluiden tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön. Asiakkailta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut. Asiakkaan kotikunta maksaa kuntayhtymän hinnaston mukaisen käyttöpäivän hinnan.

Yksilöllisen tuen laatukriteerit (verneri.net)

Yksikön yhteystiedot

Luoto – Alvari

040 760 4473

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Sari Bujupi
palveluesimies, Luoto
040 482 8450
sari.bujupi@lapha.fi

Lataa esite

Kuvia tiloista