Myötätuuli

Kuntoutusyksikkö Myötätuuli

Mielenterveyskuntoutujille ja/tai haastavasti käyttäytyville nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille. Kuntoutuskeskus Vuoman uudet v. 2017 käyttöönotetut tilat sijaitsevat Kolpeneella osoitteessa Myllärintie 35, Rovaniemi.

Perustiedot

Toimintaperiaatteet ja tavoitteet

Palvelujen tavoitteena on arvioida moniammatillisesti kuntoutuksessa olevan asiakkaan tilannetta ja auttaa asiakasta löytämään sopivia selviytymiskeinoja arkielämässä ja tukea häntä lähiyhteisössään.

Henkilöstö

Kuntoutuskeskus Vuomassa työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Henkilöstö on kouluttautunut autisminkirjon ja monitarpeisten asiakkaiden kanssa toimimiseen. Henkilöstö toimii yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Maksut ja hakeutuminen

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvammapalveluiden tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön. Asiakkailta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut. Asiakkaan kotikunta maksaa kuntayhtymän hinnaston mukaisen käyttöpäivän hinnan.

Yksikön yhteystiedot

Puh: 040 356 1288

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Eija Peteri
palveluesimies, kuntoutuskeskus Vuoma
040 653 6242
eija.peteri@kolpene.fi

Lataa esite