Aava

Kuntoutusyksikkö Aava

Monitarpeisille kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Kuntoutuskeskus Vuoman uudet v. 2017 käyttöönotetut tilat sijaitsevat Kolpeneella osoitteessa Myllärintie 35, Rovaniemi.

Perustiedot

Toimintaperiaatteet ja tavoitteet

Tavoitteena on turvata asiakkaille yksilöllisen suunnitelman mukainen kuntoutus ja palvelut. Kehittää ja toteuttaa perhekuntoutusta osana kuntoutuspalveluja. Perhe on tiivis osa kuntoutusta, joka tukee perhettä ja lähiverkostoa. Vanhemmat saavat tukea lapsen hoitoon ja ohjaukseen arjen toiminnoissa.

Henkilöstö

Kuntoutuskeskus Vuomassa työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Henkilöstö on kouluttautunut autisminkirjon ja monitarpeisten asiakkaiden kanssa toimimiseen. Henkilöstö toimii yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Maksut ja hakeutuminen

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvammapalveluiden tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön. Asiakkailta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut. Asiakkaan kotikunta maksaa kuntayhtymän hinnaston mukaisen käyttöpäivän hinnan.

Yksikön yhteystiedot

Puh: 040 182 1286

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Eija Peteri
palveluesimies, kuntoutuskeskus Vuoma
040 653 6242
eija.peteri@kolpene.fi

Lataa esite