Tukiasuminen

Itsenäisen asumisen aloittamisen onnistumiseksi räätälöityä tukea

Tukiasuminen on yksilöllistä ohjausta erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaansa.

Tukiasuminen

Asunnoissa on normaali vuokra-asunnon varustelu. Asukkaat voivat käyttää Hangaspiston asuntojen yhteisiä tiloja ja saunatiloja sopimuksen mukaan. Tukiasunnot sijaitsevat normaalissa asuntokannassa, keskeisellä paikalla hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä.

Toimintaperiaatteet ja tavoitteet

Asumisen tukitoimet suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Palvelutarpeiden muutoksiin reagoidaan nopeasti ja joustavasti. Toiminnassa ja palvelussa toteutuvat asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallisuus.

Yksilöllinen suunnitelma

Aktiivinen tuki ja vapaa-ajan toiminta perustuvat asiakkaalle laadittavaan yksilölliseen suunnitelmaan. Yksilöllisiin palvelusuunnitelmiin ja – päätöksiin perustuen tukena toimii tarvittaessa palvelukeskuksen moniammatillinen asiantuntijahenkilöstö.

Maksut ja hakeminen

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvammapalveluiden tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön. Asiakkaan kotikunta maksaa kuntayhtymän hinnaston mukaisen tuntihinnan.

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot


Lataa esite