Pitkäaikainen kuntoutus

Asumista kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille.

Tarjoamme kehitysvammaisille ja autisminkirjon asiakkaille pitkäaikaista ympärivuorokautista asumista ja kuntoutusta laitoshoitona. Palveluihin kuuluu asiakkaan hoito, ohjaus ja kuntoutus sekä ryhmämuotoinen päiväaikainen toiminta. Asiakkaat asuvat esteettömissä, turvallisissa ja ajanmukaisin apuvälinein varustetuissa palvelukodeissa.

Vaativan erityisen tuen palvelut

Palvelut järjestetään ympärivuorokautisesti erittäin vaativan tai vaativan asumisen ja kuntoutuksen palveluina. Tavoitteena on turvata asiakkaille yksilöllisen suunnitelman mukainen asuminen, kuntoutus ja palvelut. Asiakkaan itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omien voimavarojen tukeminen on keskeistä ja noudatamme valtakunnallista ohjeistusta yksilöllisen tuen laatukriteereitä. Palvelukodeilla työskentelee moniammatillinen, koulutettu ja kokenut henkilöstö ja henkilöstön tukena toimii palvelukeskuksen moniammatillinen asiantuntijaverkosto.

  • Erittäin vaativa ja vaativa asuminen ja kuntoutus on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat palvelua 24h
  • Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvamma- tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön.
  • Asukkaan kotikunta maksaa kuntayhtymän perussopimukseen perustuvan hinnaston mukaisen käyttöpäivän hinnan.

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Minna Halme
palvelupäällikkö, vaativan erityisen tuen palvelut
040 737 6352
minna.halme@kolpene.fi

Lataa esite

Tutustu palvelukotiyksiköihin