Pitkäaikainen kuntoutus

Asumista kehitysvammaisille ja autisminkirjon asiakkaille.

Tarjoamme kehitysvammaisille ja autisminkirjon asiakkaille pitkäaikaista ympärivuorokautista asumista ja kuntoutusta laitoshoitona. Palveluihin kuuluu asiakkaan hoito, ohjaus ja kuntoutus sekä ryhmämuotoinen päiväaikainen toiminta. Asiakkaat asuvat esteettömissä, turvallisissa ja ajanmukaisin apuvälinein varustetuissa palvelukodeissa.

Vaativan erityisen tuen palvelut

Pitkäaikaisen kuntoutuksen ja lyhytaikaisen hoidon palvelut järjestetään ympärivuorokautisesti erittäin vaativan tai vaativan asumisen ja kuntoutuksen palveluina. Tavoitteena on turvata asiakkaille yksilöllisen suunnitelman mukainen asuminen, kuntoutus ja palvelut. Asiakkaan itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omien voimavarojen tukeminen on keskeistä ja noudatamme valtakunnallista ohjeistusta yksilöllisen tuen laatukriteereitä. Yksiköissä työskentelee moniammatillinen, koulutettu ja kokenut henkilöstö ja tukena toimii asiantuntijaverkosto.

  • Erittäin vaativa ja vaativa asuminen ja kuntoutus on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat palvelua 24h
  • Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvamma- tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön.
  • Asukkaan kotikunta maksaa kuntayhtymän perussopimukseen perustuvan hinnaston mukaisen käyttöpäivän hinnan.

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Minna Halme
palvelupäällikkö, vaativan erityisen tuen palvelut
040 737 6352
minna.halme@lapha.fi

Lataa esite

Tutustu yksiköihin