Muuttovalmennus

Muuttovalmennuksen tavoitteena on valmentaa asiakasta, hänen läheisiään ja työntekijöitä asiakkaan elämänmuutokseen ja muutosta aiheutuvaan uuteen tilanteeseen. Muuttovalmennus muodostuu valmennuksesta ennen muuttoa, muuton aikana ja muuton jälkeen. Muuttovalmennusta on tarjolla vaativan erityisen tuen palveluissa ja asumisen palveluissa.

Perustiedot

Muuttajaa valmennetaan muuttoon yksilöllisen muuttosuunnitelman avulla. Muuttajan omaisia valmennetaan luopumiseen ja heitä rohkaistaan luottamaan siihen, että muuttaja selviää uudessa kodissaan ja arjessaan.

Tukea ja turvaa muuttoon

Työntekijöitä perehdytetään omaksumaan uusia työtapoja, joilla he tukevat muuttajan itsemääräämisoikeutta ja omannäköistä elämää. Asiakkaan muuton myötä muuttuvat päivittäiset arjen toiminnot ja ympäristö sekä osin myös ihmissuhteet.

Henkilökohtainen muuttovalmennus

Uuteen elämäntilanteeseen ja toimintaan sopeutuminen vie aikansa. Muuttovalmentaja tekee seurantaa ja on muuttajan, omaisten ja työntekijöiden tukena muuton jälkeen.

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Minna Halme
palvelupäällikkö, vaativan erityisen tuen palvelut
040 737 6352
minna.halme@lapha.fi

Lataa esite

Jaana Kortelainen

palvelupäällikkö, asumisen palvelut