Kuntoutustutkimuspalvelut

Laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista asiantuntijapalvelua

Tutkimuspalvelusta kuntoutuskeskus Vuomassa hyötyvät asiakkaat, joiden elämäntilannetta ja kuntoutustarvetta ei voida riittävästi selvittää poliklinikkakäynnillä tai asiantuntijakonsultaatioin; esim. jos asiakas tarvitsee useita päiviä kestäviä eri asiantuntijoiden tutkimuksia tai oppimisen arviointia.

Kuntoutustutkimuspalvelut Vuomassa

Asiakkaan tilannetta arvioidaan ottaen huomioon ICF-luokituksen mukaiset toimintakyvyn osa-alueet. Palvelu soveltuu asiakkaille, joilla on vaikea suoriutua vaativista tutkimuksista uudessa ympäristössä lyhyessä ajassa tai asiakkaan palvelutarve muuttuu kotikunnassa äkillisesti (esim. ympärivuorokautisen hoidon ja valvonnan tarpeen arviointi, arvio erikoissairaanhoidon tarpeesta jne.)

  • Tutkimusjaksot ovat kestoltaan 5-14 vuorokautta
  • Toteutetaan Kuntoutuskeskus Vuoman Aavassa, Säteessä tai Myötätuulessa
  • Jakson perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma

Tutkimusjakso ei sisällä varsinaisia ohjauskäyntejä kotikuntaan, mutta jaksoihin voidaan liittää arviointikäyntejä asiakkaan lähiympäristöön jalkautuvana palveluna, jotta jaksoilla havaittuja toimintatapoja voidaan viedä asiakkaan lähiverkoston käyttöön. Näistä käynneistä veloitetaan erikseen. Jakson perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma, joka toimii suosituksena asiakkaalle järjestettävistä kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalveluista.

Lisätiedot:

Vuoma Säde: sosiaalityöntekijä Marianne Lotvonen, p. 040 771 3292

Vuoma Aava: sosiaalityöntekijä Else Ylianttila, p. 040 176 2851

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Eija Halonen
kuntoutuspäällikkö, asiantuntijapalvelut
040 737 6354
eija.halonen@kolpene.fi

Lataa esite