Kuntoutuspalvelut

Laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista asiantuntijapalvelua

Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä sekä tukea perhettä ja lähiverkostoa asiakkaan hoidossa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa. Hyvä kuntoutuskäytäntö on asiakas- ja perhelähtöistä sekä arjen tarpeista lähtevää ja niitä tukevaa toimintaa.

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutusjakson aikana kartoitetaan asiakkaan tilanne ottaen huomioon ICF-luokituksen mukaiset toimintakyvyn osa-alueet ja tuetaan asiakkaan valmiuksia toimia arkielämässään mahdollisimman täysipainoisesti. Arjen tavoitteiden asettamiseen käytetään GAS-asteikkoa (Taitoportaat). Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen erityisosaamisalueita ovat autismin kirjon henkilöiden kuntoutus, monivammaisten kuntoutus sekä kuntoutus haastavissa käyttäytymistilanteissa. Jaksojen pituus vaihtelee yksilöllisesti kahdesta viikosta kahteentoista viikkoon.

 • Kuntoutusjaksolta laaditaan kuntoutussuunnitelma
 • Toteutetaan Kuntoutuskeskus Vuoman Aavassa, Säteessä sekä Myötätuulessa
 • Jaksoilla annetaan tietoa vammasta/sairaudesta ja sen hoidosta, kuntoutuksesta ja apuvälineistä
 • Oppivelvollisuusikäiset osallistuvat Myllärin koulun arvioivaan opetukseen
 • Aikuiset asiakkaat osallistuvat Myllärin pajalla arvioivaan päiväaikaiseen toimintaan

Kuntoutuspalvelut toteutetaan Kuntoutuskeskus Vuoman Aavassa (monitarpeiset lapset, nuoret ja aikuiset), Säteessä (autismin kirjon lapset) sekä Myötätuulessa (aikuiset, joilla on haastavaa käyttäytymistä). Jaksoilla annetaan tietoa vammasta/sairaudesta ja sen hoidosta, kuntoutuksesta ja apuvälineistä. Jakson aikana harjoitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan liikkumista, kommunikaatiota ja päivittäisiä toimia sekä tehdään yksilölliset arviot lääkitys-, terapia- ja apuvälinetarpeista. Autismikuntoutuksen periaatteet, kommunikaation tukeminen ja strukturoitu toimintaympäristö tukevat toimintaa.

Kuntoutusjaksolla aikuiset asiakkaat osallistuvat Myllärin pajalla arvioivaan päiväaikaiseen toimintaan. Oppivelvollisuusikäiset saavat opetusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti Myllärin koulun kuntoutusluokassa. Toimintaan sisältyy kognitiivisten taitojen, käyttäytymisen sekä vuorovaikutustaitojen havainnointia / arviointia yksilö – ja ryhmätilanteissa strukturoidussa ympäristössä. Alle oppivelvollisuusikäisille järjestetään ohjattua kuntouttavaa ryhmätoimintaa.

Asiakkaiden omaiset voivat olla mukana kuntoutusjaksoilla kuntoutuskeskuksessa erikseen sovitulla tavalla, jotta voidaan yhdistää perheen ja moniammatillisen työryhmän asiantuntijuus.  Uusien asiakkaiden kohdalla pyritään toteuttamaan sekä ensikäynti ennen jaksoa että arviointikäynti toteutuneen jakson jälkeen. Etäyhteyksiä hyödynnetään asiakkaan lähiverkoston ohjauksessa. Vuosittain kuntoutuspalveluissa käyvän palveluun sisältyy tarpeen mukaan Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen konsultoivan asiantuntijatyöparin 1-2 käyntiä asiakkaan lähiympäristössä jaksoilla havaittujen hyvien toimintakäytäntöjen saattamiseksi osaksi kuntoutujan omaa toimintaympäristöä.

Lisätiedot:

Vuoma Säde: sosiaalityöntekijä Marianne Lotvonen, p. 040 771 3292

Vuoma Aava ja Myötätuuli: vs. sosiaalityöntekijä Jenni Tyvitalo, p. 040 176 2851

 

Sivu päivitetty 8.8.2023

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Eija Halonen
kuntoutuspäällikkö, asiantuntijapalvelut
040 737 6354
eija.halonen@lapha.fi

Lataa esite

Vuoman videoesittely

ULKOA SISÄLLE JA TUTKIMUSTILOJEN KÄYTÄVÄ:

 1. Vasemmalta on kulku Myötätuuleen, kuntoutusluokkaan ja Aavaan
 2. Palveluesimiehen toimisto on suoraan edessä
 3. Kulku kokoustila Riiheen ja Säteeseen
 4. Odotustilassa odotetaan tavoite- ja palautekeskustelujen alkua
 5. Käytävän varrella on aistihuone sekä asiantuntijoiden tutkimustiloja
 6. Käytävän päädyssä on kodinhoitohuone

Videolla toiminnanohjaaja Emmi Vaarala esittelee kuntoutuskeskus Vuoman. Etuaulasta vasemmalta on kulku Myötätuuleen, kuntoutusluokkaan ja Aavaan. Palveluesimiehen toimisto on suoraan edessä, jonka jälkeen on kulku kokoustila Riiheen ja Säteeseen. Aulassa olevassa odotustilassa voi odotella tavoite- ja palautekeskustelujen alkua. Seuraavaksi käytävällä ovat vasemmalla oleva aistihuone ja molemmin puolin olevia asiantuntijoiden tutkimushuoneita, käytävän päädyssä sijaitsee kodinhoitohuone.