Autismikuntoutus

Laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista asiantuntijapalvelua Säteessä

Autismikuntoutusjaksolla ohjataan perhettä lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan kommunikaation tukemiseen, toiminnan ohjaukseen ja kuvien käyttöön autismikuntoutuksen periaatteita noudattaen.

Autismikuntoutus

Autismikuntoutuksen periaatteet (arjen taitojen ohjattu harjoittelu, kommunikaation, sosiaalisten tilanteiden ja vuorovaikutuksen tukeminen, strukturoitu toimintaympäristö ja aistiyli- tai aliherkkyyksien tunnistaminen ja siedätys sekä oman kehon hahmottamisen harjoittelu) tukevat toimintaa. Autismikuntoutuksen kesto on 12 vuorokautta. Säännöllisesti vuosittain käyneiden kuntoutukseen kuuluu tarpeen mukaan myös 1-2 ohjauskäyntiä asiakkaan lähiympäristöön.

  • Perheen ja lähiympäristössä lapsen kanssa toimivien toivotaan osallistuvan ennalta sovitusti kuntoutusjaksolle
  • Oppivelvolliset saavat opetusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti Myllärin koulun kuntoutusluokassa
  • Alle oppivelvollisuusikäisille järjestetään ohjattua kuntouttavaa ryhmätoimintaa

Perheen ja lähiympäristössä lapsen kanssa toimivien toivotaan osallistuvan ennalta sovitusti kuntoutusjaksolle, jotta havaitut hyvät käytännöt saadaan jalkautettua asiakkaan arkiympäristöön. Autistisen henkilön ohjaus vaatii useita toistoja ja on tärkeää, että kaikki lasta ohjaavat toimivat lapsen kanssa samalla tavalla.

Oppivelvollisuusikäiset saavat opetusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti Myllärin koulun kuntoutusluokassa. Toimintaan sisältyy kognitiivisten taitojen, käyttäytymisen sekä vuorovaikutustaitojen havainnointia / arviointia yksilö – ja ryhmätilanteissa strukturoidussa ympäristössä. Alle oppivelvollisuusikäisille järjestetään ohjattua kuntouttavaa ryhmätoimintaa.

 

Sivu päivitetty 8.8.2023

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Marianne Lotvonen
sosiaalityöntekijä
040 771 3292
marianne.lotvonen@lapha.fi

Lataa esite