Asumisen ohjaus ja valmennus

Itsenäisen asumisen aloittamisen onnistumiseksi räätälöityä tukea

Kotiin annettava asumisen ohjaus ja valmennus on tavoitteellista ja konkreettisia arjen tilanteita ohjaavaa palvelua. Ohjaus ja valmennus toteutetaan moniammatillisen työryhmän voimin. Jokaisen henkilön kohdalla arvioidaan yksilöllisten tarpeiden mukaan moniammatillisen työryhmän kokoonpano.

Kotiin annettavaa asumisen ohjausta

Ohjaus ja valmennus on tarkoitettu yksilöllistä ohjausta ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka tarvitsevat paljon tukea arjen asioinnissa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kodinhoidollisissa asioissa.

Yksilöllinen suunnitelma

Asiakkaille laaditaan yksilöllinen suunnitelma tuen tarpeista, käynnin tiheydestä sekä ohjauksen tavoitteista. Ohjaaminen ja valmennus toteutetaan neuropsykiatrisin menetelmin.

Kenelle sopii

Palvelu sopii henkilöille, jotka muuttavat omaan asuntoon esimerkiksi lapsuudenkodista uudelle paikkakunnalle opiskelun aloittamisen yhteydessä tai tarvitsevat muista syistä omaan kotiin annettavaa valmennusta ja ohjausta.

Maksut ja hakeminen

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvammapalveluiden tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön. Asiakkaan kotikunta maksaa kuntayhtymän hinnaston mukaisen tuntihinnan.

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Tuija Tuulaniemi
palveluesimies, Hangaspisto
040 180 1088
tuija.a.tuulaniemi@lapha.fi

Lataa esite