Koira-avusteinen työskentely

Kolpeneella on aloitettu lokakuussa 2022 koira-avusteisen työskentelyn pilotointi asumisen palveluissa Hangaspistossa ja koira-avusteinen kuntoutustyö Kittilässä. Koira-avusteinen työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua työskentelyä ja se pohjautuu koiranohjaajan ammatilliseen osaamiseen ja soveltuvan koiran hyödyntämiseen osana työtä. Koira on soveltuvuustestattu työhön ja koiranohjaaja käynyt 10 op:n täydennyskoulutuksen. Koira-avusteinen työ perustuu koiran ja asiakkaan muodostamaan ainutlaatuiseen vuorovaikutukseen. Koiran avulla voidaan tukea asiakkaan kuntoutumista ja oppimista sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kolpeneella Hangaspiston asumisyksikössä aloitettiin lokakuussa 2022 koira-avusteisen työskentelyn pilotointi asiakasohjauksessa. Työparina eli koirakkona toimivat asumisen ohjaaja Mira Niittylahti ja hänen valkoinenpaimenkoiransa Benno.

Mira on koulutukseltaan lähihoitaja ja käynyt lisäksi seuraavat lisä- ja täydennyskoulutukset:

  • Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö 10 op
  • Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja 20 op

Benno-koira on tehnyt vapaaehtoistyötä Suomen Karva-Kaverit ry:ssä pikkupennusta alkaen erilaisten asiakasryhmien parissa.  Benno läpäisi KKKT ry:n soveltuvuuskokeen ja osallistui ohjaajansa kanssa koira-avusteiseen täydennyskoulutukseen. Tämän jälkeen se aloitti työharjoittelun Hangaspistossa. Työnäyttö olisi tarkoitus suorittaa keväällä 2023, jonka jälkeen Mira ja Benno ovat virallistettu työkoirakko. Merkiksi tästä Benno saa käyttöönsä KKKT ry:n työliivin.

Yhteydenotot sähköpostitse: mira.niittylahti@lapha.fi

Kolpeneella kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluissa Kittilän toimipisteellä on lokakuussa 2022 aloittanut kuntoutusohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja Henriikka Kilponen. Henriikan mukana tiimiä tuli vahvistamaan myös 3,5-vuotias kuntoutuskoira Alli. Alli on australianpaimenkoira, joka on täynnä intoa ja energiaa työntekoon.

Henriikka on koulutukseltaan kuntoutuksenohjaaja (AMK) ja käynyt lisäksi seuraavat lisä- ja täydennyskoulutukset:

  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op
  • Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö 10 op

Alli-koira on aloittanut työuraansa kuntoutuskoirana jo pennusta lähtien tutustuen töihin Henriikan mukana. KKKT ry:n soveltuvuuskokeen Alli suoritti syksyllä 2020 ja on sieltä lähtien ollut säännöllisesti työssä mukana. Henriikka ja Alli ovat suorittaneet Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n koirakon työnäytön syksyllä 2022 ja ovat virallistettu työkoirakko. Tästä merkkinä Allilla on työaikanaan päällä yhdistyksen työliivi.

Koirakko työskentelee Tunturi-Lapin alueella kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluiden tiimissä ja toteuttaa yksilö- ja ryhmänohjauksia.​​​​​​​ Koira-avusteinen kuntoutustyö tukee asiakkaan tavoitteita ja tapahtuu osana muuta kuntoutusprosessia.

Yhteydenotot sähköpostitse: henriikka.kilponen@lapha.fi tai puhelimitse 040 4829243.