Tervetuloa opiskelemaan yksilökeskeistä toimintakulttuuria ja elämänsuunnittelua

Yksilökeskeisellä toimintakulttuurilla kohti parempaa arkea ja elämää

”Ei mitään ilman minua”

Koulutus on suunniteltu kehitysvamma-alan työntekijöille, asiantuntijoille ja esimiehille toteuttavaksi syksyn 2019 tai kevään 2020 aikana.

Koulutuksen lähtökohtana on asiakkaiden yksilökeskeinen aktiivinen tuki, jossa tavoitteena on yksilön itsemääräämisen ja osallisuuden tukeminen arjessa.

Koulutuksessa opetellaan käyttämään yksilökeskeisen elämänsuunnittelun kartta, polku- ja vaakavälineitä ja tarkastelemaan asiakkaiden elämään liittyviä riskejä ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa opetellaan tekemään yksilöllinen tukiprofiili asiakkaalle. Lisäksi tutkitaan saadun tiedon vaikutusta työkulttuurin ja toimintatapojen muutostarpeisiin.

Kouluttajana toimii yksilökeskeisen toimintakulttuurin sisäinen valmentaja Maria Onnela, koulutuksessa voidaan käyttää työparina esim. kuntoutusohjaajaa.

Räätälöimme koulutuksen teidän toimintayksikkönne/alueenne tarpeisiin. Koulutuksen kestoon ja hintaan vaikuttavat koulutuksen laajuus ja osanottajamäärä. Osan koulutuksesta voi järjestää etäyhteydellä.

Lisätietoja Maria Onnela (@kolpene.fi) p. 040 480 1618

Tarjouspyynnöt
os. kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi merkinnällä ”Yksilökeskeinen toimintakulttuuri ja elämänsuunnittelu”.

Koulutustarjous pdf-muodossa

Liitteitä:

Muita uutisia