Osaatko tukea autismikirjon ihmistä yhteisössäsi?

Suomessa on arvioitu olevan autismikirjolla olevia ihmisiä n. 60 000, Lapissa toistatuhatta. Monella yhteisömme jäsenellä voi olla autismikirjon piirteitä, vaikkei varsinaista diagnoosia olisikaan.

Ollakseen täysivaltainen yhteisönsä jäsen, on kanssakumppanien usein tultava vastaan ihmistä, jolla on pulmia sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissaan. Erilaisuuden kohtaamista ainakin julkisten toimintaperiaatteiden mukaan opetellaan jo päiväkodeissa ja kouluissa. Osaammeko silti vaikkapa työyhteisöissä kohdata erilaisen työkaverin?

Monelle rutiineja rakastavalle autismikirjolaiselle on tuottanut ahdistusta korona-ajan poikkeava toiminta ja sen seurauksena entisestään lisääntynyt yksinäisyys. Heti perään maailman muuttunut turvallisuustilanne ja sen mukainen uutistulva on lisännyt kaoottisuuden tunnetta.

Koska länsimaisen yhteiskunnan johtavina periaatteina on ihmisten välinen yhdenvertaisuus ja kaikkien erilaisten ihmisten `kuuluminen joukkoon´ eli inkluusio, tulisi kaikkien yhteisöjen jäsenten lapsista aikuisiin, avustajista johtajiin opeteltava kohtaamaan erilaisia kokijoita ja ajattelijoita. Se on alku myös yhteisön erilaisen jäsenen tarpeiden huomaamiselle ja onnistuneelle tukemiselle .

Mitä on hyvä kohtaaminen ja onnistunut tukeminen?

Kun kohtaa ihmisen vilpittömästi hänen tuntemuksiaan kuunnellen ja arvostaen, osaa jo paljon. Kiireisessä ja kuormittuneessa ajassa pysähtyminen kuuntelemaan on ensimmäinen askel. Toisen kokemusta arvostavalla asenteella on iso merkitys meidän kaikkien elämässä. Hyvin usein autismikirjon ihmisen kokemuksia vähätellään, jolloin tukemisen yritykset lähtevät helposti väärille raiteille.

Jos tiedät, että toisella on autismin kirjoa, on hyvä ymmärtää, ettei hän pysty omaa itseään muuttamaan toisenlaiseksi. Sen sijaan tilannetta korjaavia toimenpiteitä on melkeinpä aina tehtävä yhteisön toimintatavoissa tai ympäristöissä. Huolehdi, että asioiden jäsentämiseen käytetään selkokieltä ja visuaalista tukea, kuten eleitä, viittomia, kuvia ja kirjoitusta. Pelkällä puheella ja keskusteluilla tukeminen ei useinkaan riitä.

Viestitä ystävällisyyttä ja välittämistä, etenkin jos toinen on stressaantunut. Vähennä vastakkainasetteluja tilanteissa ja ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Aina löytyy vaihtoehtoisia tapoja lähestyä asiaa.

Huomioi erilainen aistien säätely, sillä tämä niin sanottu näkymätön oire lisää autismikirjon ihmisen kuormittuneisuutta ihmisryhmissä, valoissa ja hälyssä. Niitähän meidän elämä nykyään paljolti sisältää: isoja ryhmiä, vauhtia, paljon ääniä ja vilkkuvia valoja. Autismikirjon ihminen tarvitsee yleensä ennakoitavan, selkeän ja rauhallisen tavan edetä tilanteissa. Muitakaan eivät nämä periaatteet haittaa.

Vinkit, jotka ovat autismikirjon ihmisen tueksi listattuja, hyödyttävät meitä kaikkia. Isoissa ihmisryhmissä kokijoita on aina monenlaisia.

Joskus se ihminen, joka ei ole saanut koulutusta autismiin, osaa kohdata aidoimmin. Toisaalta jopa kuntoutusalan yhteisöissä voi olla ohikävelijöitä, joilla ei ole aikaa edes tervehtiä. Tarkistathan, miten voisit itse kehittää kohtaamisen taitojasi?

Välittäminen välittyy pienillä asioilla.

 

Maila Haltia

kuntoutussuunnittelija

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus

Muita uutisia