Miksi valmentava tuki auttaa nepsy-ihmistä

Lapissa on vuosien varrella koulutettu yli 300 neuropsykiatrista valmentajaa, ja jälleen torstaina 4.6.2020  ”uusi erä” valmistui Lapin digiNepsy-klinikka -hankkeen järjestämästä koulutuksesta. (ESR-hanke, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä)

  • Se on tavoitteellista, ihmistä kunnioittavaa ja konkreettista täsmä-tukea ihmiselle, jolla on pulmia keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa, toiminnanohjauksessa, impulsiivisuudessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
  • Se mahdollistaa nepsy-ihmisen vierellä kulkemisen ja yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisen tuen, jonka vastaanottamiseen hän on itse motivoitunut.
  • Sen avulla ihminen oppii elämään omien erityispiirteidensä kanssa itselleen mielekkäällä tavalla. Valmennuksen avulla annetaan myös ympäröivälle yhteisölle työkaluja erilaisuuden kohtaamiseen.

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus on siitä erikoinen, että hyvin erilaisilla taustakoulutuksilla olevat ihmiset koulunkäynninohjaajista erityisopettajiin ja sosiaalityöntekijöihin, hoitajista lääkäreihin ja psykologeihin kokevat saavansa siitä apua etenkin nepsy-ihmisen pulmien ymmärtämiseen ja konkreettisiin tukikeinoihin. Keinot ovat sovellettavissa monenlaisiin työnkuviin. Tietoa tarvitaan joka tasolla lisää, miten kohdata ja auttaa ihmistä, jonka ajattelun, ymmärryksen ja kokemisen tapa on niin erilainen meihin ”taviksiin” nähden.

Valtakunnallisten kriteerien mukaan nepsy-valmentaja -koulutukseen osallistuvalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan, kuntoutusalan tai kasvatus-/opetusalan taustakoulutus. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta työnantajalähtöisen tarpeen vuoksi sitä on järjestetty usein oppisopimuskoulutuksena, jolloin yksittäisen koulutusta tarvitsevan henkilön kouluttaminen ei tule työnantajalle niin kalliiksi. Tarve kyseiselle osaamiselle on erittäin laaja. Koulutusta tarvitsevat työskentelevät sellaisten lasten, nuorten tai aikuisten parissa, joilla on arjen hallinnan ja oman toiminnan ohjaamisen vaikeuksia (ADHD, Asperger, autismikirjo, Tourette, oppimisvaikeudet). Koulutus antaa työskentelyvälineitä myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujien parissa työskenteleville.

Kevään 2020 koulutus toteutettiin pilotoiden uutta digi-painoitteista opetus- ja opiskelutapaa. Koulutus tapahtui monimuoto-koulutuksena osin etäluennoin ja digitaalisin tehtävin ja omassa työssä valmennusta ohjatusti harjoitellen. Kouluttajina on toiminut monipuolinen joukko neuropsykiatrisen kuntoutuksen asiantuntijoita Pohjois-Suomen alueelta ja valtakunnallisesta verkostosta. Lappilaiset pääkouluttajat takaavat vahvan kytköksen Lapin alueeseen, asiantuntijuuteen ja toimintaan. Verkoston ja palvelujärjestelmän tuntemus on nepsy-valmentajalle tärkeää.

Lapin digiNepsy-klinikka -hanke pyrkii vaikuttamaan siihen, että koulutukselle saadaan jatkoa oppisopimuksen kaltaisesti toteutettuna.

Maila Haltia

 

Alla kuva valmistumisjuhlista 4.6.2020: Edessä alhaalla pääkouluttajat Maila Haltia (vas.) ja Tuuli Ronkainen.

Takana vasemmalta Minna Väisänen, Anneli Kähkönen, Tiina Kylmänen, Maaret Tiensuu, Leena Korhonen, Jenni Laine, Mira Höyhtyä, Johanna Maaninka, Satu Alaraudanjoki, Maija Keskimaunu, Sari Karjalainen, Minna Karasti ja Henry-Ville Huttula.

Kuvasta puuttuu Anniina Ahvenjärvi, Erja Lempinen, Aku Huhtala, Jaana Hannula, Tuula Huttu-Hiltunen, Sari Nivala ja Jaana Tyni

Muita uutisia