Lapin digiNepsy-klinikka -hankkeen uutiskirje 1/2021

Lapin digiNepsy-klinikka hankkeelle on myönnetty jatkoaika ja lisärahoitus 31.12.2021 saakka.

Lapin digiNepsy-klinikka -hankkeelle myönnettiin lisäaika ja -rahoitus

Lapin digiNepsy-klinikka -hankkeelle on myönnetty jatkoaika ja lisärahoitus 31.12.2021 saakka. Hanke on tärkeä neuropsykiatristen asiakkaiden ja asiantuntijoiden palveluiden kehittämisessä sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamisessa. Jatkoaika ja lisärahoitus mahdollistavat hankkeen toimenpiteiden laadukkaan toteuttamisen ja palveluiden juurruttamisen.

”Digimaailma on hyvä renki, mutta huono isäntä”

Laita lisää niitä digikyselyjä totesi Asperger-nuori, jonka älykkyys ja digitaidot monella kielellä voivat mahdollistaa hänelle vaikkapa koodaajan uran, sosiaalisten tilanteiden ja kasvokkaisten tapaamisten hankaloittaen päivittäistä elämää.  Kommentti herättää pohtimaan digipalveluiden mahdollisuuksista ja kuinka niiden avulla voidaan edistää nepsy-kirjon ihmisten arkea.

Digin näppäryys – mitä digitaalisuus kokonaisuudessaan onkaan? Koronaajassa olemme joutuneet käyttämään yhä enemmän digipalveluita. Ja kas, ne ovatkin aika näppäriä: lääkekuurin saa nettiklinikalla tapaamatta lääkäriä, esitietojen kerääminen sujuu nopeasti eri digilomakkeiden avulla, chat-palvelut auttavat lähes 24/7. Myös etäopetus ja terapiat ovat ottaneet aimo harppauksen kaikkien ulottuville. Digitaalisilla palveluilla on hyvä täyttää niitä aukkoja, joita palvelujärjestelmässämme on.

Työkaluja autismikirjon ihmisille ja ammattilaisille. Meneillään oleva Lapin digiNepsy-hanke hyödyttää autismikirjon ihmistä siten, että hän voi itse löytää työkaluja, joilla kuvata omaa erityisyyttään ja tarpeitaan. Toisaalta hankkeen digitalisoimasta tieto- ja materiaalipankista hyötyvät hänen lähitukijansa, terapeutit, opettajat ja vaikkapa TE-palveluiden henkilöstö.

Sopivia tavoitteita. Kuntoutus on aina tavoitteellista toimintaa ja olennaista on asiakkaalle itselleen tärkeiden tavoitteiden asettaminen. Hanke on esimerkiksi työstänyt kansainvälisestä GAS-asteikosta yhdessä täytettävät tavoiteportaat, joiden avulla voidaan haastavassakin tilanteissa koota asiakkaalle realistisia askelia kohti toimivaa arkea.

Digi lisää palveluiden esteettömyyttä.

Digitaalisuus on parhaimmillaan palveluiden esteettömyyden ja saavutettavuuden keino. Digitaaliset palvelut ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Tarvitaan eräänlaista kielipoliisia huolehtimaan, että myös erityisen tuen tarvitsijat voivat puhua saavutettavasta palveluista. Tarvitaan jatkuvaa kehittämistyötä, sillä ilman digiä emme enää voi olla.

Pohjautuu kuntoutussuunnittelija ja psykoterapeutti Mailan Haltian artikkeliin, joka on julkaistu Autismi 1/2021 lehdessä.

Lapin digiNepsy-klinikka: materiaali- ja palvelupankki

Lapin digi-Nepsy klinikka avautui yleisölle tammikuussa 2021 ja löytyy osoitteesta: https://ekollega.fi/diginepsy

Materiaalipankin rakenne:

Pääsivun lisäksi sisältö jakautuu kategorioittain seuraavasti: 1) välineitä kohtaamiseen, 2) alkuhaastattelut, 3) motivoinnin työkaluja, 4) ohjaamisen ja valmennuksen työkaluja, 5) psykoedukaation tueksi, 6) toimintakyvyn arviointi, 7) aistiasiaa, 8) hoito-, kuntoutus- ja palvelupolkuja ja 9) nepsyerityiskysymyksiä. Klinikan rakentaminen on vielä kesken ja tulevien kuukausien pääpaino onkin sisällön tuottamisessa, huomioiden erityisesti saavutettavuus.

Palvelut:

Etävastaanotto ja -konsultaatio

Etävastaanottoon kuuluvat moniammatilliset tutkimukset, arvioinnit ja kuntoutuksen suunnittelu. Tavoitteena on perusteellinen neuropsykiatrinen arvio ja konkreettisen tuen kuntoutussuunnitelma. Toiminnassa hyödynnetään erilaisia digilomakkeita, joilla kuvataan ja arvioidaan toimintakykyä. Ennen etävastaanottoa asiakas saa ohjeita mitä digilomakkeita pitää täyttää ja mihin ne lähetetään.

Etävastaanotto päiviä on järjestetty vuoden 2021 aikana aina 1 krt / kk. Etäkonsultaatiota voidaan järjestää eri tavoin. Matalan kynnyksen palvelu nepsychat on auki aina torstaisin klo 12-17. Etäkonsultaatiota voi olla esimerkiksi asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun liittyvää neuropsykiatrista kuntoutusta ja valmennusta sekä asiakkaan tueksi osoitettuja työparipyyntöjä.

Asiantuntijafoorumit ja koulutukset

Nepsy-erityiskysymyksiä webinaarisarja käynnistyi viime vuoden puolella. Ensimmäisen 28.10.2020 pidetyn webinaarin teemana oli ”sosiaaliset taidot, neuropsykiatrinen oireisto ja trauma”. Nelituntinen koulutus keräsi osallistujia eri puolilta Suomea ja läsnä oli enimmillään liki 140 henkilöä. Seuraava nepsyerityiskysymyksiä webinaari järjestettiin 20.1.2021 klo 12-16. Alustuksissa käsiteltiin ”nepsy-nuoren/aikuisen käytöksen haasteita – sosioemotionaalista kehitystä ja kompetenssia” sekä ”syömisen pulmia ja nepsy-piirteisyyttä”. Osallistujien määrä oli yli 80 henkilöä, vaihtuvuuden ollessa hyvin vähäistä.

Valtakunnallista Autismitietoisuuden viikkoa vietettiin tänä vuonna 29.3 – 4.4.2021 erilaisten verkossa ja sosiaalisessa mediassa olevien tapahtumien muodossa. Kansainvälistä YK:n julistamaa autismitietoisuuden päivää vietettiin huhtikuun 2 päivä. Hanke järjesti teeman merkeissä 30.3 klo 13-15 podcastmaisen vuoropuhelun, jossa osapuolina olivat koko valtakunnassa tunnetut kokemusasiantuntijat Aslak Rantakokko ja Jan-Mikael Fredriksson. Vuoropuhelun aihe rakentui teeman ”elämää autismikirjolla – näkemyksiä ja kokemuksia osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta” ympärille”, lisäksi pohdittiin näkökulmia ajankohtaisista nepsy-lasten haasteista muun muassa koulumaailmassa. Osallistujia oli hieman yli 80 henkilöä eri puolilta maata. Kaikissa edellä mainituissa tapahtumissa yleisöllä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun esittämällä alustajille päivänpolttamia kysymyksiä. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja niihin osallistui eri alojen asiantuntijoiden lisäksi myös nepsypiirteisiä ja heidän omaisia sekä kokemusasiantuntijoita.

Valmennus- ja vertaistoiminta

Lapin nepsy-nuorten etävertaisryhmä ja itsenäistyvien nuorten ryhmä jatkuivat joulutauon jälkeen tammikuun lopulta lähtien. Ensi mainittu ryhmä on kokoontunut aina keskiviikkoisin klo 15-
16, jälkimmäinen joka toinen maanantai klo 16.30-18.00. Nepsy-nuorten ryhmästä on siirtymämahdollisuus itsenäistyvien nuorten ryhmään. Itsenäistyvien nuorten ryhmä on toteutettu yhteistyössä Erityislasten Omaiset ELO Ry:n kanssa.

Muu toiminta

Osatyökyisten työllistymisen tueksi kuvattiin maaliskuussa ”työhaastattelu” ja toukokuussa ”työhön perehdytys” videot. Hanke toteutti yhdessä Lapin Autismikirjo Ry:n kanssa 10.5 pidetyn Autismikirjon lasten ja nuorten vanhempien etävertaistapaamisen. Tiedotuksen osalta hankkeessa on ollut käytössä seuraavat kanavat: Facebook, Instagram, digiNepsy-klinikan ja Kolpeneen sivut. Lisäksi on käytetty sähköpostitiedotusta.

Hanke on vastannut Infokahvila Voimalan koordinoinnista. Infokahvila Voimala konsepti on Kuntoutuskeskus Vuoman järjestämä kerran kuussa oleva teemailta, joka on tarkoitettu vanhemmille, sidosryhmien edustajille ja muille kiinnostuneille. Teemailtojen tavoitteena on tukea vanhemmuutta, tarjota ajankohtaista tietoa, ohjata ja neuvoa esimerkiksi palvelu- ja tukitoimien hakemisessa, oman elämän suunnittelussa, nivelvaiheiden sekä jokapäiväisen arjen sujumisen tukemisessa.

Yhteystiedot

Lapin digiNepsy-klinikka -hanke on muuttanut uusiin tiloihin. Osoitteemme on Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi.

Yhteydenotot:
Jari Martikainen, projektipäällikkö,
040 536 5218 ja
jari.martikainen@kolpene.fi

Maila Haltia, projektiasiantuntija,
kuntoutussuunnittelija, psykoterapeutti
(et), 040 707 1561 ja
maila.haltia@rovaniemi.fi

Avaa uutiskirje pdf-muodossa

DigiNepsy-hankkeessa tapahtuu