Lähikoulun tuki – hanke (2019-2020)

Myllärin koululle on myönnetty valtion erityisavustus perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin vuosille 2019-2020. Hankkeen myötä on perustettu erityisopetuksen asiantuntijatyöryhmä ja konsultaatiotiimi tukemaan lähikouluja.

Ensisijaisen tuen kohteena ovat kehitysvammaisuuden ja autismin kirjon oppilaan Lapin maakunnan alueella. Toissijaisena tuetaan nepsy-oppilaita. Lähikoulun tukitarve arvioidaan tapauskohtaisesti työryhmässä, jotta oppilaalle voidaan löytää oikeanlainen tukiverkosto. Lähtökohtana on oppilaan mahdollisuus käydä lähikoulua tarvitsemiensa tukitoimien avulla.

Hankkeen tavoitteena on Myllärin koulun vahvan erityispedagogisen asiantuntemuksen valjastaminen Lapin maakunnan lähikoulujen käyttöön erityisopetuksen pulmatilanteissa. Tukitarpeisiin reagoinnissa ja osaamisen kohdentaamisessa hyödynnämme digiyhteyksiä sekä konsultaatiokäyntejä.

Ota yhteyttä, mikäli kaipaat tukea kehitysvammaisen, autismin kirjon tai nepsy-oppilaan koulunkäyntiin liittyen

  • toiminnan ohjaamiseen
  • ei-toivotun käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn/vähentämiseen
  • strukturointiin
  • vaikeasti monivammaisten opetukseen

Konsultaatiopuhelin päivystää 17.9.2019 alkaen tiistaisin klo 14-16. Puhelun aikana tehdään alkukartoitus, jonka jälkeen tukipyyntöä tarkastellaan asiantuntijatyöryhmässä. Työryhmän jälkeen otamme yhteyttä soittaneeseen tahoon ja sovimme yhdessä käytännön toimista. Toimintamme kulmakivinä ovat luottamuksellisuus ja huolellinen etukäteissuunnittelu.

Lähikoulun tuki- ja konsultaatiopuhelin

040 668 5018

Maarit Lasanen, Myllärin koulun rehtori

Alle hankkeesta lyhyt videoesittely

Muita uutisia