Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa vammaisten tulkkauspalveluita ja kommunikaatio-ohjausta ja -opetusta

Olisiko asiakkaasi oikeutettu vammaisten tulkkauspalveluun?

Tulkkauspalvelua saa Kelan kustantamana, jos siihen on edellytykset olemassa. Nämä edellytykset ovat kuulovamma, kuulo-näkövamma ja puhevamma, joiden lisäksi tarvitsijalla tulee olla joku vaihtoehtoinen kommunikointimenetelmä käytössään.

  • Kelan tilastojen mukaan etenkään puhevammaisten tulkkauspalvelua ei tunneta vielä hyvin: sitä ei osata aina ammattilaisten taholta kaikille siihen oikeutetuille suositella eivätkä asiakkaat osaa sitä hakea.
  • Osin myös hoitotahoilla ja viranomais- ja asumispalveluissa on tietämättömyyttä, miten tulkkauspalvelua voisi hyödyntää asiakas- /palvelu- /kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa. Kun kyseessä on viranomaistahon järjestämä tulkattava tilanne, viranomaisen tulee tilata ja kustantaa tulkki siihen oikeutetuille ihmiselle.
  • Usein puhevammaisella henkilöllä voi olla myös joku muu vamma, joka haittaa sujuvaa toimintakykyä. Asiakkaan ei aina tarvitse lyhyen hetken kestävässä palaverissa osata ilmaista kaikkea, mitä oman elämänsä suunnitelmaan haluaisi kirjattavan vaan tulkkaustuokion voi varata Kelan kautta etukäteen oman tahdon selvittämiseen ja viedä sitten näkemyksensä palaveriin.
  • Tulkkaustilanteessa tulee yleensä olla se kolmas henkilö kenelle asiaa tulkataan, mutta myös esimerkiksi postin, internetin tai vaikkapa teatteriesityksen tulkkaus voi tulla kysymykseen.
  • Reissulle ja esimerkiksi leireille saa tarvittaessa tulkin mukaansa. Liian usein tulkkausapua tarvitseva henkilö jää paitsi tavanomaisista yhteisöllisistä jutteluista vaikkapa kaverien kanssa. Eli tulkin voi tilata ihan kaikenlaisiin tilanteisiin.

Kommunikaatio on jokaisen oikeus ja sen eteen on suomalainen yhteiskunta järjestänyt hienon lainsäädännön ja palvelumuodon. Toivottavasti sen käyttämättä jättäminen ei tulevaisuudessa johdu ainakaan tietämättömyydestä.

Hae asiakkaalle tulkkauspalvelua tai kommunikaatio-ohjausta!

Lisää tietoa saat osoitteista:

www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu

www.puhevammaistentulkit.fi/uutiset/tulkkitietoa

papunet.net/tietoa

Kolpeneen tulkit

Ann-Mari Alalahti

viittomakielentulkki

Susanna Pitkänen

viittomakielentulkki

Hanna Rissanen

puhevammaisten tulkki, kuntoutusohjaaja

Kirsti Salonen

puhevammaisten tulkki, kuntoutusohjaaja

Kolmannen tahon tulkkaus/kommunikaatio-ohjaus

Joel-Pekka Kujala

kuntoutusohjaaja

Kommunikaatio-ohjaus

Muita uutisia