Kuntoutuksen uudisrakennus

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen alueelle Myllärintie 35:een on aloitettu huhtikuussa 2019 pitkäaikaisen kuntoutuksen uudisrakennuksen rakentaminen. Rakennukseen on suunniteltu 18 asuntoa Metsärinteiden palvelukodeilta muuttaville asiakkaille. Suunnittelussa on huomioitu asukkaiden yksilölliset tarpeet, turvallisuus ja esteettömyys. Palvelut järjestetään ympärivuorokautisesti erittäin vaativan tai vaativan asumisen ja kuntoutuksen palveluina. Suunnittelussa on myös huomioitu itsemääräämisoikeus, osallisuus sekä omien voimavarojen tukeminen. Palvelukeskuksen moniammatillinen asiantuntujaverkosto toimii henkilöstön tukena.

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Eija Rantala Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen OY:stä. Hankkeeseen on perustettu suunnittelutyöryhmä, johon kuuluvat kehittäjäsuunnittelija Rauni Väliranta (hankkeen yhdyshenkilö ja koordinoija), palvelupäällikkö Minna Halme, sairaanhoitaja Jaana Hoikka, huoltomestari Matti Luostarinen sekä vs. talous- ja hallintopäällikkö Tuomo Huuskonen. Suunnittelutyöryhmä vastaa yhdessä rakennuttajakonsultti Pentti Hännisen (Rakennus-Pencon Oy) ja suunnittelijoiden kanssa hankkeen toiminnallisesta suunnittelusta.

Asunnot sijoittuvat neljään eri pienryhmään. Huoneiden koko vaihtelee 22 m2 – 29 m2 ja jokaisessa ryhmässä on omat oleskelutilat. Itsenäisemmän asumisen harjoittelu mahdollistuu neljässä asunnossa omalla sisäänkäynnillä ja terassilla. Neljässä asuinhuoneessa on myös liikuntaesteisille käytettävissä kattonostinjärjestelmä (pohjapiirustuksessa; C-OSA kaksi huonetta ja D-OSA kaksi huonetta).

Rakennuksessa on lisäksi lääkärin ja asiantuntijasairaanhoitajan työtilat, sauna- ja pesulatilat, kokoustila ja työtiloja työntekijöille. Alakerrassa sijaitsevat kuntosali ja monitoimitila, varasto asiakkaille, arkisto sekä sosiaaliset tilat henkilöstölle.

Hanke pohjautuu Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen keväällä 2017 toteuttamaan laajamittaiseen selvitykseen ja sen pohjalta laadittuun hankesuunnitelmaan, joiden pohjalta yhtymävaltuusto teki 15.6.2018 päätöksen hankkeen käynnistämisestä.

Liitteitä:

Muita uutisia