Etäyhteyksillä jatketaan Kolpeneen osaamisen jalkauttamista

Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi teemme kuntoutus- ja kommunikaatio-ohjausta vain etäyhteyksillä asiakkaillemme ja lähiverkostoille koteihin, päiväkoteihin, kouluihin ja kuntiin. Palvelu jatkuu olemassa olevien tai uusien maksusitoumusten perusteella.

Myös Kelan  tilaamaa ja esim. sairaaloissa tapahtuvaa tulkkauspalvelua voi suorittaa etäyhteyksin.

Käytössämme olevat etäyhteysvälineet ja -ohjelmat ovat tietoturvallisia, asiakkaille ilmaisia ja mahdollistavat videokuvan ja esimerkiksi strukturointi- ja kommunikaatiomateriaalin yhdessä tarkastelun.

Annamme tarvittaessa asiakkaille ja lähiverkostoille opastusta laitteistojen ja ohjelmien käyttöön.

Videokuva-näkemisiin!

Kolpeneen tulkit ja kuntoutusohjaajat

Yhteystiedot

Muita uutisia