Autismikirjon häiriön Käypä hoito -suositus on julkaistu 23.1.2023

Kyseessä on riippumaton ja tutkimusnäyttöihin perustuva kansallinen hoitosuositus, joka tukee laaja-alaisesti eri ikäisten autismikirjon henkilöiden parissa työskenteleviä ammattilaisia. 

Tavoitteena on tarjota tietoa ja linjauksia sekä autismikirjon tunnistamiseen, diagnostiikkaan että kuntoutukseen.

Suosituksen keskeinen sanoma on, että autismikirjon häiriö on kehityksellinen ja elinikäinen häiriö, joka ilmenee oirekuvaltaan ja vaikeusasteeltaan hyvin heterogeenisesti. Diagnoosin saaminen voi tapahtua vasta nuoruus- ja aikuisiässä, mutta mahdollisimman varhainen tuki ja kuntoutus on keskeistä mm. yksilön toimintakyvyn ja positiivisen minäkuvan tukemiseksi. Psykoedukatiivisen ja kuntoutusohjaavan tuen antaminen myös läheisille on tärkeää.

Keskeistä kuntoutuksessa on riittävä tuki arjen eri ympäristöissä sekä ympäristön muokkaaminen autismiystävälliseksi osallistumisen ja osallisuuden mahdollistamiseksi.

Suosituksen laadinnassa on kuunneltu autismikirjon henkilöitä ja omaisia sekä laajaa joukkoa asiantuntijoita Suomesta. Mukana myös lappilaista asiantuntijuutta Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen Nepsy-klinikasta.

Tutustu lisää osoitteessa https://www.kaypahoito.fi/hoi50131 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Muita uutisia