Myllärin koulu

Myllärin koulun esi-, perus- ja lisäopetus

Myllärin koulu on pieni erityisen tuen koulu, joka antaa esi-, perus- ja lisäopetusta vaikeimmin vammaisille, autismin kirjoon kuuluville sekä kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Koulun yhteydessä toimii kuntoutusluokka, jossa toteutetaan Kolpeneen tutkimus- ja kuntoutusjaksolla sekä autismikurssilla olevien lasten ja nuorten opetus/ohjattu toiminta. Kuntoutusluokka toimii tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa ja tarjoaa konsultointia/ohjausta perheille sekä päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Myllärin koulu on mukana valtakunnallisessa vaativan erityisen tuen verkostossa (VIP-verkosto).