Myllärin koulu

Myllärin koulun esi-, perus- ja lisäopetus

Myllärin koulu antaa esi- ja perusopetusta lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuutta sekä autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta tai monivammaisuutta. Myllärin koulu järjestää tarvittaessa opetusta myös Kolpeneen asumisyksikkö Luodossa asuvien lyhyt – ja pitkäaikaisen kuntoutuksen lapsille ja nuorille. Myllärin koulu tarjoaa oppilailleen turvallisen oppimisympäristön, jossa heidän yksilöllisyytensä, kykynsä ja tarpeensa huomioidaan. Koulutyössä korostuu arjen ennakoitavuus ja kiireettömyys. Koulun yhteydessä toimii kuntoutusluokka, jossa toteutetaan Kolpeneen tutkimus- ja kuntoutusjaksolla sekä autismikurssilla olevien lasten ja nuorten opetus/ohjattu toiminta. Kuntoutusluokka toimii tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa ja tarjoaa konsultointia/ohjausta perheille sekä varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle.