Myllärin koulu

Myllärin koulun esi-, perus- ja lisäopetus

Myllärin koulu on pieni erityisen tuen koulu, joka antaa esi-, perus- ja lisäopetusta vaikeimmin vammaisille, autismin kirjoon kuuluville sekä kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Myllärin koulu tarjoaa oppilailleen turvallisen oppimisympäristön, jossa heidän kykynsä ja tarpeensa huomioidaan. Koulutyössä korostuu arjen ennakoitavuus ja kiireettömyys. Koulun yhteydessä toimii kuntoutusluokka, jossa toteutetaan Kolpeneen tutkimus- ja kuntoutusjaksolla sekä autismikurssilla olevien lasten ja nuorten opetus/ohjattu toiminta. Kuntoutusluokka toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa.