Videoesittelyt

Myllärin koulun toiminnan esittelyä videon muodossa

Myllärin koulun toiminnan esittelyä videon muodossa

Myllärin koulun entinen rehtori esittelee koulua

Minna Rimpilä avaa erityisluokanopettajana näkökulmia kehitysvammaisten alakouluikäisten lasten opettamiseen. Kaikessa tekemisessä lähdetään asioiden pilkkomisesta osiin ja kaikkia vaiheita harjoitellaan paljon, kunnes kokonaisuus saadaan kasaan. Tämä vaatii paljon aikaa ja apua lähellä olevilta ihmisiltä. Videolla kuullaan tästä muutamia esimerkkejä kuten: ”miten astiat palautetaan ruokailun jälkeen.” Videolla on asiaa myös kehitysvammaisten lasten aistikanavien aktivoimisesta ja millaisia ovat motoriset harjoitteet koulussa, jossa oppilas voi olla myös vaikea-, monivammainen. Tärkeä seikka opetustyössä on, että oppilaan osallisuutta ja hyvinvointia edistetään jo alaluokilta lähtien.

Erityisluokanopettaja Juha Alaraatikka kertoo persoonallisella tavallaan työstään Myllärin koulussa. Hänellä on neljänkymmennen vuoden kokemus kehitysvamma-alan erilaisista työtehtävistä. Yläluokan opettajana hänen nykyisillä oppilaillaan on kaikilla autismidiagnoosi tai kehitysvammadiagnoosi. He ovat vaativan erityisen tuen oppilaita. Videolla kuullaan mm. Käyttäytymisen häiriöistä ja niihin ennakoimisen välineistä kuten Avekin toimintatapamallin käyttö. Erilaisten ajanstruktuurien käyttö on hyvin tärkeää. Lainaan tähän vielä Juhan lauseen oppilaistaan: ”Heidän oppiminen on oppia elämästä ja oppia itsestä.”

Videolla erityisluokanopettaja Minna Rimpilä ja Lapin yliopiston erityispedagogiikan yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopiston dosentti Tanja Äärelä keskustelevat kehitysvammaisten kanssa käytettävistä kommunikaation muodoista ja kommunikoinnin apuvälineistä. On tärkeää löytää ne vuorovaikutustaidot, joilla oppilas tulisi ymmärtämään omaa osallisuuttaan vallitsevassa ympäristössään. Niinpä oikeilla, hänelle henkilökohtaisesti soveltuvilla kommunikoinnin tavoilla ja välineillä on suuri merkitys myös oppilaan motivaatioon. Todella mielenkiintoinen video.