Opetuksen järjestäminen

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Myllärin koulun oppilaalla on erityisen tuen päätös. Opetus perustuu oppilaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. HOJKS kootaan vanhempien, ja heidän toiveestaan myös muiden oppilaan kanssa työskentelevien tahojen yhteistyönä. Tavoitteena on luoda yhteneväiset toimintatavat.

Opetuksen järjestäminen

Opetus on strukturoitua. Opetuksessa korostuvat vuorovaikutus - ja kommunikaatiotaidon kehittäminen ja vahvistaminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu, oman toiminnan ohjaamisen tukeminen sekä aistitoimintojen huomioonottaminen.

  • Opetus on toiminta-alueittain järjestettyä.
  • Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
  • Yhteistyötä tehdään moniammatillisesti huoltajien ja terapeuttien kanssa.

 

 

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Juha Alaraatikka
erityisluokanopettaja, rehtori
040 729 8831
juha.alaraatikka@kolpene.fi

Lataa esite