Opetuksen järjestäminen

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Opetus perustuu oppilaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. HOJKS kootaan vanhempien, ja heidän toiveestaan myös muiden oppilaan kanssa työskentelevien tahojen yhteistyönä. Tavoitteena on luoda yhteneväiset  toimintatavat. HOJKS tarkastetaan vuosittain, tarvittaessa tiheämmin.

Opetuksen järjestäminen

Myllärin koulussa opetus järjestetään toiminta-alueittain, joita ovat: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Kognitiivisten taitojen osa-alueeseen voidaan yksilöllisesti sisällyttää oppiaineita.

   

   

  Lisätiedot

  Tiedustelut ja lisätiedot

  Juha Alaraatikka
  rehtori, Myllärin koulu
  040 729 8831
  juha.alaraatikka@kolpene.fi

  Lataa esite