Kouluterveydenhuolto

”Kouluterveydenhoitajan terveiset”

Hei

Myllärin koulun oppilaiden vanhemmat, opettajat ja muu henkilökunta.
Mukavaa kouluvuoden alkua! Alla on Rovaniemen kaupungin tiedote kouluterveydenhuollosta. Kouluterveydenhuollon palvelut on käytettävissä myös Myllärin koulun oppilailla. Minuun voi olla yhteydessä puhelimitse, wilman tai sähköpostin välityksellä. Koulullanne käyn tarpeen mukaan, mutta terveystarkastukset ja hoitajan vastaanotto tapahtuu pääasiassa Nivavaaran koululla, os. Asematie 1, 96900 Saarenkylä. Jos haluatte että lapselle/nuorelle tehdään terveystarkastus kouluterveydenhuollossa, niin laittakaa minulle viestiä, niin sovitaan aika tarkastukseen.

Yhteistyöterveisin

Sanna Ounaslehto
Kouluterveydenhoitaja
Nivaavaran koulu, Sairaalakoulu, Myllärinkoulu

puh. 050-361 8856, sanna.ounaslehto(a)rovaniemi.fi

 

PERUSKOULUN KOULUTERVEYDENHUOLTO ROVANIEMELLÄ

Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton terveyden– ja oppilashuollon palvelu. Sen tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja kehitystä ja olla tukemassa huoltajia kasvatustehtävässä. Kouluterveydenhuollon työntekijöitä koululla ovat terveydenhoitaja ja koululääkäri.

Terveydenhoitaja tekee eri luokka-asteilla terveystarkastuksen sovitun ohjelman mukaisesti. Terveystarkastukseen kuuluvat luokka-asteista riippuen pituuden ja painon mittaaminen, näön, kuulon, väriaistin ja ryhdin tutkiminen sekä verenpaineen mittaaminen. Terveydenhoitaja huolehtii oppilaan rokotuksista yleisen rokotusohjelman mukaisesti. Tapaamisessa terveydenhoitaja keskustelee oppilaan kanssa terveystottumuksista ja kehitystasoon liittyvistä asioista. Mahdollisista huolen aiheista voi luottamuksellisesti keskustella terveydenhoitajan luona niin lapsi/nuori itse kuin myös hänen perheensä/läheisensä.

1. ja 5. ja 8. luokalla oppilaalle tehdään laaja terveystarkastus. Tarkastuksessa ovat mukana koululääkäri ja terveydenhoitaja. Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy myös opettajan, oppilaan ja huoltajan tekemä arvio koulunkäynnistä.

Huoltajat kutsutaan mukaan 1-, 5-, 7- ja 8- luokalla tehtäviin tarkastuksiin. Vanhempien on tärkeää osallistua etenkin laajoihin terveystarkastuksiin. Terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain.

Kouluterveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata oppilaan yhdelle maksuttomalle optikko käynnille. Oppilas voidaan ohjata tarvittaessa myös muille erikoisalojen lääkäreille, näihin tarvitaan kuitenkin aina lääkärin lähete.

Hammashuolto on maksutonta kaikille alle 18-vuotiaille.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhriksi joutuneiden ensiapua ja – hoitoa. Jos oppilaan äkillinen sairaus vaatii lääkärin hoitoa, kehotetaan kääntymään oman terveysaseman ja -tiimin puoleen.

Silloin kun oppilaan sairaus ei tarvitse välitöntä lääkärin tutkimusta tai hoitoa ja kyseessä on äkillinen infektiotauti, voi kouluterveydenhoitaja tarvittaessa kirjoittaa huoltajan työnantajalle selvityksen/todistuksen alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta.

Mikäli oppilaalle sattuu tapaturma koulussa tai koulumatkalla, hänet ohjataan päivystykseen. Tällöin otetaan yhteys huoltajaan. Koulutapaturman hoito on oppilaalle maksuton.