Kouluterveydenhoito Myllärin koulussa

Kotona asuvat oppilaat käyttävät ensisijaisesti oman kotikunnan terveyspalveluja. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen palvelukodeilla asuvat oppilaat käyttävät Kolpeneen terveyspalveluja.

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Heljä Pehkonen-Vasiljeff

Ounasvaaran peruskoulu, Poropolku 7, 96100 Rovaniemi

Puh 040 801 9862, helja.pehkonen(a)rovaniemi.fi

  • Terveydenhoitaja tavattavissa Ounasvaaran koululla maanantaista torstaihin
  • Myllärin koululla sovittaessa

Kouluterveydenhuollon toiminta

  • Kouluterveydenhuollon tavoitteena on seurata ja tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kasvua ja kehitystä.
  • Kodin, koulun ja terveydenhuollon yhteistyö on merkittävää. Kouluterveydenhoitajat toimivat yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyön tekeminen ja varhainen puuttuminen on tärkeää.
  • Kouluterveydenhoitoon ei kuulu sairaanhoito. Sairastuneen oppilaan hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Sairaustapauksissa hoidon arvioon ja hoitoon hakeudutaan terveyskeskukseen joko pikapolille tai vastaanotolle.
  • Kouluterveydenhuoltoon kuuluu tapaturmien ensiapu ja ensiapuluonteinen sairaanhoito. Jos lapsi sairastuu tai loukkaantuu kesken koulupäivän tai koulumatkalla, kouluterveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin ja/tai lähettää oppilaan eteenpäin jatkohoitoon. Kaikilla kouluilla ei ole terveydenhoitaja paikalla kokopäiväisesti.

Asiointi

Terveydenhoitajat tekevät säännöllisiä terveystarkastuksia seuraavasti: laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla ja määräaikaiset terveystarkastukset muilla vuosiluokilla. Laajoihin tarkastuksiin sisältyy lääkärin vastaanotto ja niihin kutsutaan myös huoltajat. 8.- luokan lääkärintarkastuksen yhteydessä oppilas voi saada tarvittaessa nuorison terveystodistuksen. Koululääkärin palvelut on suunniteltu vain laajoihin terveystarkastuksiin. Varsinaista nimettyä koululääkäriä kunnalla ei ole käytössään.

Kouluterveydenhoitaja toteuttaa myös rokotusohjelmaa, osallistuu oppilashuollollisiin tapahtumiin, sekä edistää kouluyhteisön terveyttä ja turvallisuutta.

Suun terveydenhuolto

Rovaniemen kaupunki on jaettu alueisiin, joita alueelliset hammashoitolat palvelevat. Vanhemmat voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä oman alueensa hammashoitolaan. Hammastarkastuksiin lähetetään hammashoitolasta henkilökohtainen kutsu kotiin.

Suun terveydenhuollon ajanvaraus

Puh. 016 322 4630
ma-to klo 8.00 – 15.30 ja pe klo 8 – 15

Terveydenhoitotiedote (pdf)