Asumisyksikkö Kaarna

Tehostettua ja valmentavaa asumispalvelua

Asumisyksikkö Kaarna tarjoaa tehostettua ja valmentavaa asumispalvelua nuorille, aikuisille ja ikääntyville erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kaarnassa työskentelee kokenut moniammatillinen työryhmä. Asuminen on tehostettua asumispalvelua, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Perustiedot

Kaarna

Kaarna on viiden asiakkaan ryhmäasunto jossa jokaisella asiakkaalla on oma huone. Asiakkaiden käytössä ovat yhteiset oleskelutilat, keittiötilat, sauna ja kodinhoitotilat. Asumisessa korostuvat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden arviointi ja käytännön tukitoimet.

Toiminta lyhyesti

Toiminta perustuu yksilökeskeiseen suunnitteluun ja moniammatillisesti laadittuun palvelu- ja hoitosuunnitelmaan jonka avulla asiakkaita tuetaan löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan arkielämän toiminnoissa.

Toiminnassamme korostuu asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Toiminnan keskiössä ovat asiakkaan omien arvojen, elämänrytmin sekä turvallisuuden ylläpitäminen. Toimimme yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Maksut ja hakeutuminen

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvammapalveluiden tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön. Asiakas maksaa asumisestaan vuokran vuokrasopimuksen mukaan. Asiakkaan kotikunta maksaa hinnaston mukaisen käyttöpäivän hinnan.

Yksikön yhteystiedot

Puh: 040 724 1147

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Eija Perttula
palveluesimies
040 196 1638
eija.perttula@kolpene.fi

Lataa esite

Kuvia tiloista

Sijainti kartalla