Asumisyksikkö Aisakello

Tehostettua ja valmentavaa asumispalvelua

Yksilöllisesti tuettua, tehostettua palveluasumista tai valmentavaa asumista nuorille, aikuisille ja ikääntyville jotka tarvitsevat paljon apua ja tukea selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan.

Perustiedot

Asuntoryhmä, Aisakellontie 13

Asuntoryhmässä on kuusi esteetöntä ja normaalivarusteista asuntoa, joissa kaikissa on oma sisäänkäynti. Erillisistä asunnoista koostuvien asuntoryhmien asunnot ovat kooltaan 30m²- 35m². Asumisessa korostuvat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden arviointi ja käytännön tukitoimet.

Toiminta lyhyesti

Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan omien arvojen ja elämänrytmin sekä kodin ja yksityisyyden kunnioittaminen. Asuminen perustuu moniammatillisesti laadittuun palvelu- ja hoitosuunnitelmaan sekä omanelämän suunnitelmaan. Asuntoryhmässä tuetaan ja harjoitellaan asumisessa tarvittavia taitoja.

Kaikessa toiminnassa korostuvat asiakkaan kunnioittaminen, itsemääräämisoikeuden toteutuminen, osallisuus, sekä lähiverkoston huomioiminen. Asuminen on tehostettua asumispalvelua, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Maksut ja hakeutuminen

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan kehitysvammapalveluiden tai terveydenhuollon vastuuhenkilöön. Asiakas maksaa asumisestaan vuokran vuokrasopimuksen mukaan. Asiakkaan kotikunta maksaa hinnaston mukaisen käyttöpäivän hinnan.

Yksikön yhteystiedot

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Mia Huttunen
palveluesimies, Aisakellon asumisyksikkö
040 637 1791
mia.huttunen@kolpene.fi

Lataa esite

Sijainti kartalla