Henkilötietojen käsittely Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa

Tälle sivulle on koottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen Tietosuojalain mukainen asiakkaalle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä Kolpeneella. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sekä terveydenhuollon potilasta että sosiaalihuollon asiakasta. Tarkemmat tiedot eri palveluissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyvät tietosuojaselosteista. Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä tuki- ja osaamiskeskuksen hallinnon sihteerin toimipaikassa. Seloste käsittelytoimista on julkaistu tuki-ja osaamiskeskuksen virallisella ilmoitustaululla.

Tietojen käyttötarkoitus

Asiakastietojen keräämisen käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja palvelun tuottaminen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu sekä laskutus. Asiakastietoja saavat käyttää ainoastaan asiakkaan palveluun, potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat ammattihenkilöt.

Asiakkaan oikeuksien toteuttaminen

Asiakkaan uusia oikeuksia EU-asetuksen mukaan ovat oikeus tietojen poistamiseen, oikeus siirtää tiedot, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen käsittelyn vastustamisoikeus.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa potilas- ja asiakastietojen tallentaminen ja säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön, joten tietojen siirto- tai poisto-oikeus ei koske näitä tietoja. Käsiteltävät tiedot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antamisen kannalta välttämättömiä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, siitä syystä tietojen käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen ei ole mahdollista.

Tietojen tarkastaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut tiedot. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voida toteuttaa valtakirjalla. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää pyyntö henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla tarkastuspyyntölomakkeella.

Tietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevien henkilötietojen korjaamista, jos ne ovat hänen mielestään virheellisiä, tarpeettomia tai puutteellisia. Tiedon korjaamisvaatimus toimitetaan kirjallisena ja sen tulee olla yksilöity ja perusteltu.
Tarkastuspyyntö- ja korjaamisvaatimuslomake löytyvät Kolpeneen tuki-ja osaamiskeskuksen internetsivulta osoitteesta www.kolpene.fi kohdasta lomakkeet. Lomakkeita saa myös Kolpeneen toimipisteistä.

Tietojen luovuttaminen

Asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan omakätisesti allekirjoitettua nimenomaista suostumusta tai lain säädöstä. Jos asiakas ei kykene ymmärtämään annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Suostumus tietojen luovuttamiseen pyydetään kirjallisena. Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksesta ja tietojen luovuttamisesta tehdään merkinnät asiakirjoihin.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen tietosuojavastaava.

Evästeiden käyttö www.kolpene.fi-sivustolla

Verkkosivuillamme seurataan evästeiden (cookies) avulla kävijämääriä ja muita sivulla käyntien yhteydessä talteen jääviä tietoja, kuten selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta. Seurantaan käytämme Google Analytics -palvelua.

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voi suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Evästetietojen avulla seuraamme mm. sivujen kävijämääriä, suosituimpia sisältöjä ja sivustolla tehtyjä hakuja. Tiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksilla. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi löydät osoitteesta https://www.aboutcookies.org/.