Hankkeen tavoitteena on digitalisoida neuropsykiatrisen erityisosaamisen palveluita ja tukimuotoja sekä kehittää niitä paremmin saavutettavaan muotoon Lapin alueella. Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat neuropsykiatrisen kirjon nuoret ja nuoret aikuiset, kasvatus-, opetus- ja sote-alan ammattilaiset sekä TE-palvelujen asiantuntijat.

Hankeaika on 1.8.2019-31.12.2021

Hanke sai kahden vuoden ESR-määrärahan (Euroopan sosiaalirahasto) yli 15-vuotiaiden neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden palveluiden saavutettavuuden kehittämiseksi.

Tavoitteena on isossa mittakaavassa kohderyhmän sosiaalisen osallisuuden parantaminen ja köyhyyden torjunta opiskelu, työ- ja toimintakykyä parantamalla.

Lisäksi tavoitteena on koota monipuolinen ja interaktiivinen tieto-  ja ohjauspankki helposti saavutettavaan digitaaliseen ympäristöön. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VIRTU-ympäristöineen toimii hankkeelle pohjana.

Hankkeen yhdyshenkilönä toimii kuntoutussuunnittelija Maila Haltia ja projektipäällikkönä toimii Jari Martikainen (@kolpene.fi), p. 040 536 5218

Lapin digiNepsy-klinikka hankkeelle myönnettiin jatkoaika ja lisärahoitus

Lapin digiNepsy-klinikka -hankkeelle on myönnetty jatkoaika ja lisärahoitus 31.12.2021 saakka. Hanke on tärkeä neuropsykiatristen asiakkaiden ja asiantuntijoiden palveluiden kehittämisessä sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamisessa. Jatkoaika ja lisärahoitus mahdollistavat hankkeen toimenpiteiden laadukkaan toteuttamisen ja palveluiden juurruttamisen.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Jari Martikainen
projektipäällikkö, Lapin digiNepsy-klinikka -hanke
040 536 5218
jari.martikainen@kolpene.fi
Maila Haltia
kuntoutussuunnittelija, Lapin digiNepsy-klinikka, projektiasiantuntija
040 707 1561
maila.haltia@kolpene.fi

Hankkeessa tapahtuu

 • Autismikirjon lasten ja nuorten vanhempien etävertaistapaaminen 10.5.2021

  Lapin Autismikirjo Ry ja Lapin digiNepsy-klinikka järjestävät yhdessä etävertaistapaamisen autismikirjon lasten ja nuorten vanhemmille ma 10.5. klo 17.30–19.00.

  Illan kulku: 

  Lapin digiNepsy-klinikka hankkeen esittely (projektipäällikkö Jari Martikainen)

  Lapin Autismikirjo Ry yhdistyksen esittely (pj. Susanna Pirnes)

  Vertaisilta: esittelyt (jokainen voi kertoa tai olla kertomatta), vapaata keskustelua ja toiveita tulevasta toiminnasta.”

  Osallistuminen ei vaadi yhdistyksen jäsenyyttä, vaan se on avoin vertaisilta. Tapahtuman järjestämisessä käytetään Teams-ohjelmaa. Ohjelmaa ei tarvitse olla asennettuna, vaan linkin kauttakin voit liittyä mukaan. Selaimista parhaiten toimivat Chrome ja Edge.

  Ilmoittautumiset (myös sähköpostitse: jari.martikainen@kolpene.fi):

  Ilmoittaudu tästä! 

  Ilmoittautumisia otetaan vastaan 10.5 klo 16.30 asti. Ilmoittautujille lähetetään linkki kyseisen päivän aikana. Muista antaa ilmoittautumisen yhteydessä toimiva sähköpostiosoitteesi!

  Tervetuloa!

 • Itsenäistyvien nuorten valmennusryhmä, joka toinen maanantai klo 16.30 – 18.00

  Itsenäistyvien nuorten valmennusryhmä, joka toinen maanantai klo 16.30 – 18.00. Syksyn kokoontumiset: 16.11, 30.11ja 14.12.20.20. Ryhmä on tarkoitettu peruskoulun päättäneille yli 16-vuotiaille nepsynuorille, jotka kaipaavat valmennusta itsenäisen elämän alkutaipaleella.

  Kysy lisää ja ilmoittaudu: Emmi Hallikainen (emmi.hallikainen@kolpene.fi) ja 040 5715999

 • Lapin nepsy-nuorten etävertaistukiryhmä keskiviikkoisin klo 15-16

  Lapin nepsy-nuorten etävertaistukiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 15-16. Ryhmä on suunnattu yli 13-vuotiaille nuorille, joilla on neuropsykiatria erityispiirteitä. Etätapaamisissa edetään ryhmälähtöisesti ja siellä voidaan käsitellä muun muassa etäkoulua, harrastuksia, kaverisuhteita ja rentoutumistaitoja. Etävertaistukiryhmä toteutetaan avoimena ryhmänä, eikä osallistuminen edellytä sitoutumista. Tämä auttaa takaamaan sen, että ryhmä pysyy helposti lähestyttävänä matalan kynnyksen toimintana.

  Liittymispyynnöt: Emmi Hallikainen (emmi.hallikainen@kolpene.fi) ja 040 5715999

 • Nepsy-chat on avattu

  Miksi arki ei suju? Tuntuu, etten pysy opinnoissa mukana. Kuinka voisin tukea lapseni opiskelua? Miten saisin oppilaani motivoitua?  Mikä auttaisi asiakastani?

  NEPSY-CHAT auttaa nuoria, vanhempia ja ammattilaisia.
  Kysy mitä vaan – ohjaamme eteenpäin!

  Lapin digiNepsy-klinikan nepsy-chat auttaa sinua neuropsykiatriaan ja arjen pulmiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelemme joka torstai klo 12-17. Keskusteleminen chatissä on nimetöntä. Mikäli asiasi edellyttää henkilötietoja, henkilökuntamme auttaa sinua tunnistautumisessa suomi.fi palvelun kautta.

  Tervetuloa keskustelemaan anonyymisti ja turvallisesti! (virtu.fi)