Rakenteisen kirjaamisen koulutus 7.5. – 7.9.2020 (itseopiskelu)

Tietoa

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän sisäinen koulutus.

Tämän itseopiskelun tarkoitus on valmistautua Mediatrin käyttöön kirjaamisen osalta, koska uudessa asiakastietojärjestelmässä kirjaaminen tapahtuu strukturoidusti eli valmiita otsikoita käyttämällä.

Työntekijöiden tulee suorittaa itseopiskelu ja tentti ennen varsinaisia Mediatrin koulutuksia, jotka alkavat syyskuussa 2020. Itseopiskelumateriaali ja tentti ovat jatkossakin löydettävissä samasta paikasta ja suoritettava ennen Mediatrin koulutuksia ja käytön aloittamista (uudet työntekijät ja sijaiset).

Aikaa materiaalin läpikäymiseen ja tentin suorittamiseen on hyvä varata 1 – 2 h.

Ohjeistus

Rakenteisen kirjaamisen itsenäiset opinnot ESSitetään seuraavasti:

  • Koulutuslaji= 06 Täydennyskoulutus
  • Koulutuslajin tarkenne= 2 Muu koulutus
  • Koulutuksen laatu= S Sisäinen koulutus
  • Koulutustuki (esimies vahvistaa)=  01 oikeuttaa TVR koulutustukeen
  • Koulutuksen kesto = 0 päivää
  • Koulutuksen kesto tunteina = 2