Neuropsykiatrinen valmentaja ja ohjaaja -koulutus 2022

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 28.1.2022 saakka.

Tietoa

Aika
24.2.-2.9.2022
Paikka
Rovaniemi
Järjestäjä
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä/Lapin digiNepsy- klinikka
Hinta
750€/osallistuja

Tietopuolinen opetus

Neuropsykiatrisen kuntoutuksen asiantuntijat Pohjois-Suomen alueelta ja valtakunnallisesta verkostosta, pääosin digiyhteyksin

Toteutus

Koulutus toteutetaan valtakunnallisia ohjeita noudattaen hyödyntäen ESR-hankkeen kehittämää digitaalista oppimisalustaa ja etäyhteysmahdollisuuksia (Lapin digiNepsy-klinikka -hanke 2019-2021). Koulutus on suunnattu etusijassa Lapin kuntien ja kuntayhtymien työntekijöille ja heidän oletetaan saavan käyttää opiskeluaikana kymmeneen lähiopetuspäivään työaikaansa ja suorittaa valmennusharjoittelu osana omaa työtään.

Lähipäivät tarkentuvat vielä mahdollisesti lisää, mutta tässä vaiheessa muutos: maaliskuun lähipäivät ti-ke 22.-23.3. 2022 (HOX! tullut muutos!) ja toukokuun lähipäivät ti-ke 10-11.5.2022 (HOX! tullut muutos!)

Koulutus sisältää

  • 10 lähiopetuspäivää helmi-syyskuun 2022 välisenä aikana Alustavat päivämäärät ovat 24.-25.2., 22.-23.3., 10.-11.5., 16.-17.6. ja 1.-2.9.2022
  • työssä oppimista opiskelijan omassa työpaikassa, jossa opiskelijalla on oma nimetty työpaikkaohjaaja (joka on mielellään koulutukseltaan nepsy-valmentaja)
  • koulutuksen aikana 1 – 2 valmennusasiakasta
  • aihealueen kirjallisuuteen tutustumista ja reflektointia
  • kirjallisia tehtäviä hyödyntäen digitaalista oppimisalustaa

Kouluttajat

Koulutuksen lähijaksoilla luennoitsijoina toimivat neuropsykiatrisen erityisalan asiantuntijat. Työssäoppimisen jaksoilla opiskelijalla on oma nimetty työpaikkaohjaaja. Tietopuolisten opintojen prosessista ja ohjauksesta vastaa Lapin olosuhteet tunteva tutor-työpari – neuropsykiatrisen kuntoutuksen ja valmennuksen ammattilaisia, jotka toimivat myös pääkouluttajina.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalalla, kuntoutusalalla tai kasvatus-/opetusalalla toimiville henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä Lapin alueen kunnissa/kuntayhtymissä sellaisten lasten, nuorten tai aikuisten parissa, joilla on arjen hallinnan ja omantoiminnanohjauksen vaikeuksia (ADHD, Asperger, autismikirjo, Tourette, oppimisvaikeudet). Koulutus antaa työskentelyvälineitä myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujien parissa työskenteleville.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoite on antaa tietoa neuropsykiatrisista

erityisvaikeuksista ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisen kirjon henkilöitä heidän arjessaan. Tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin menetelmiin. Koulutus noudattaa valtakunnallisia laatuohjeita ja sen suorittaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Lisätiedot

kuntoutussuunnittelija Maila Haltia, 040 7071 561, maila.haltia@kolpene.fi

Lapin digiNepsy-klinikka, konsultaatio- ja koulutuspalvelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä