Ihan parasta omaa elämää

Kolpene on turvallinen ympäristö kasvaa ja oppia kaikissa elämän vaiheissa.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus

Kehitysvammaisten palvelut saman katon alla Lapissa

Kolpeneen palvelukeskus on Lapin maakunnan alueella toimiva erityishuollon kuntayhtymä, jonka tarjoaa perussopimuksensa mukaisesti palveluja erityishuoltolain, vammaispalvelulain ja perusopetuslain perusteella. Erityishuoltolain palveluja ovat tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, lyhyt- ja pitkäaikainen hoiva, asumispalvelut sekä päiväaikainen toiminta. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut ja puhevammaisten tulkkipalvelut. Perusopetuslain mukaisesti toimii Myllärin koulu, johon oppilaat tulevat kuntien ohjaamana. Kolpeneen erityishuoltolain mukaisiin palveluihin päästäkseen asiakkaalle tulee olla laadittuna kotikunnassa erityishuolto-ohjelma, joka tulee toimittaa Kolpeneelle tiedoksi. Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluihin tarvitaan maksusitoumus kotikunnan vammaispalveluista. Myllärin kouluun voi hakea kotikunnan sivistystoimen kautta.

Ajankohtaista

Tule meille töihin

Tule osaksi Kolpeneen mahtavaa ja ammattitaitoista työtiimiä ja pääset tekemään merkityksellistä työtä.


Avoimet työpaikat

Hankkeet ja kehittämistoiminta

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus osallistuu aktiivisesti toimintaa kehittävään hanketoimintaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksen, kuntien ja kuntayhtymien, oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tutustu hankkeisiin

Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen päämääränä on hyvinvointitoimijoiden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen. Valtakunnallisena erityistehtävänä saamenkielisten palveluiden kehittäminen

Tutustu

#kolpene